Hvad koster det?

Skolepengesatser pr. 1. august 2020

Pr. 1. august 2021

SKOLEN

 • 0. klasse – 3. klasse: 1250,- pr. måned i 12 måneder
 • 4. klasse – 9. klasse: kr. 1400,- pr. måned i 12 måneder
 • 10. klasse samt øvrige afgangselever: kr. 1450,- pr. måned i 11 måneder
 • Der betales 11 rater for elever, der udmeldes ved sommerferiens begyndelse!

 

Moderation ved flere søskende:

 • For ældste barn betales fuld pris.
 • For næstældste barn betales 75%.
 • For 3. barn betales 50%.
 • For efterfølgende børn betales der ikke skolepenge.

 

 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

 • Halv plads, 0. – 3. kl. (max. 12 timer pr. uge) 1050,- pr. måned i 11 mdr.
 • Fuld plads, 0. – 3. kl. 1300,- pr. måned i 11 mdr.
 • SFO 4. kl. (max. 12 timer pr. uge) 1100,- pr. måned i 11 mdr.
 • Ferie-SFO uge 27 i 2021 (dog mindst 10 tilmeldte) 650,-

 

Moderation ved flere søskende i skolefritidsordningen (kun 0. klasse – 3. klasse!):

 • Ved 2. og efterfølgende børn, halv plads -550,- pr. måned
 • Ved 2. og efterfølgende børn, fuld plads -650,- pr. måned

 

Indskrivningsgebyr: kr. 650,-.

Pr. 1. august 2021 opkræves skolepenge via PBS og et rykkegebyr på 200,- pr. rykker.

 

BØRNEHUSET

Takster er inkl. madordning:

Vuggestuebørn:

Heldagsplads (pr. 1. januar 2021: op til 52 ugl. timer), i alt kr. 4065,- pr. måned.

Op til 35 ugl. timer, i alt kr. 3850,- pr. måned.

 

Børnehavebørn:

Heldagsplads (pr. 1. januar 2021: op til 52 ugl. timer), i alt kr. 2585,- pr. måned.

Op til 35 ugl. timer, i alt kr. 2260,- pr. måned.

 

 

 

 

 

Kontakt os

Ring til kontoret på: 75 83 51 00