Hvad koster det?

Skolepengesatser og takster

Takster Pr. 1. august 2024

SKOLEN

 • 0. klasse – 3. klasse: 1450,- pr. måned i 12 måneder
 • 4. klasse – 8. klasse: kr. 1600,- pr. måned i 12 måneder
 • 9-10. : kr. 1700,- pr. måned i 11 måneder
 • Der betales 11 rater for elever, der udmeldes ved sommerferiens begyndelse!

Moderation ved flere søskende:

 • For ældste barn betales fuld pris.
 • For efterfølgende børn 75%.

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

 • Halv plads, 0. – 3. kl. (max. 12 timer pr. uge) 1250,- pr. måned i 11 mdr.
 • Fuld plads, 0. – 3. kl. 1500,- pr. måned i 11 mdr.
 • SFO 4. kl. (max. 12 timer pr. uge) 1300,- pr. måned i 11 mdr.
 • Ferie-SFO uge 27 i 2023 (dog mindst 10 tilmeldte) 900,-

Moderation ved flere søskende i skolefritidsordningen –
forudsat at børnene er biologiske søskende og har samme bopæls adresse (kun 0. klasse – 3. klasse)

 • Ved 2. og efterfølgende børn, 50%

Indskrivningsgebyr: kr. 650,-

Skolepenge opkræves via PBS.
Ved manglende betaling træder skolens rykkerprocedure i kraft:
Ved manglende betaling kan skolen se sig nødsaget til at udmelde eleven.

Udmeldelse: Hvis du melder dit barn ud, betaler du for løbende måned + 30 dage.
Proceduren ved udmeldelse er, at man sender en skriftlig udmeldelse til skolens kontor.

BØRNEHUSET

Takster er inkl. madordning + mellemmåltid:

Vuggestuebørn:

Pr 1 Januar 2024

Fuldtidsmodul (op til 52 ugl. timer)  kr. 4.640, – pr. måned.
Deltidsmodul (op til 35 ugl. timer)  kr. 3.975, – pr. måned.

Børnehavebørn:

Pr 1 Januar 2024

Fuldtidsmodul (op til 52 ugl. timer) kr. 2.950, – pr. måned.

Deltidsmodul (op til 35 ugl. timer)  kr. 2.580, – pr. måned.