0.-9.klasse

Tryghed og faglighed hele vejen

I et trygt og inspirerende miljø får børnene hos os en god start på et langt skoleliv. Eleverne fra 0. – 3. klasse har deres hverdag primært i Mariahuset og Væksthuset, hvor der er skabt et godt, inspirerende og kreativt læringsmiljø. Vi har vi en klassekvotient på 23 elever, som er med til at understøtte elevernes følelse af tryghed og nærvær. I forlængelse af undervisningen tilbyder vi SFO i trygge rammer med eftermiddagsaktiviteter, leg og hygge. Lærere og pædagoger i Mariahuset indgår i et tæt samarbejde om børnenes læring og trivsel, så børnene oplever en sammenhængende dagligdag med både skole og SFO. Vi prioriterer en høj faglighed, og vi følger det enkelte barns udvikling såvel fagligt som socialt.

Skolens mellemtrinselever har deres dagligdag i nogle af skolens smukke og historiske bygninger. Her har de klasselokaler dør om dør med deres årgangskammerater i en tryg og nærværende atmosfære. Vi oplever således, at mange af vores elever har gode og nære venskaber med drenge og piger fra hele årgangen. Vores årlige skolerejser på mellemtrinnet bliver ligeledes afholdt som en fælles oplevelse for alle elever på det aktuelle klassetrin. Som mellemtrinselev er man midt i sit skoleforløb. Vi udnytter det engagement og det videbegær, som eleverne i denne aldersgruppe naturligt er i besiddelse af og skaber således, sammen med eleverne, en hverdag på skolen som emmer af begejstring, virkelyst og fællesskab. Skolen prioriterer generelt et højt ugentligt lektionstal i de fleste fag, og eleverne tilbydes en høj faglighed samt et inspirerende læringsmiljø.

Fortidens Klostergades Skole er blevet fremtiden skole for vores ældste elever fra 7. – 9. klasse. Vi overtog den historiske og bevaringsværdige bygning i 2021.
7. – 9. klasse er afslutningen på et langt grundskoleforløb, og det er i disse år, at eleverne træffer en række væsentlige beslutninger for deres fremtidige liv. Vi ønsker at være med til at sikre, at vores elever får de optimale muligheder for at komme godt videre i livet, og vi skaber derfor en udskoling, som er præget af et højt fagligt niveau samt en række faglige og sociale forventninger til eleverne. Vi prioriterer, at eleverne modtager en fagligt inspirerende og velfunderet undervisning i samtlige fag, og der er derudover mulighed for at fordybe sig i et af vores obligatoriske valgfag på 7. og 8. årgang. Vores ældste klasser er på skolerejser, og disse går til Bornholm, Norden og Belgien. Rejserne foregår årgangsvis, og der er naturligvis både et undervisningsmæssigt og et socialt formål med rejserne.