Specielt om vuggestuen

Forudsigelighed og genkendelighed

Sct. Norberts Vuggestue er oprettet med start 1. oktober 2017. Vi har plads til 22 vuggestuebørn.

Livet i vores Børnehus er en selvstændig og vigtig livsfase for det enkelte barn. Det at være barn har en værdi i sig selv, men udfoldes gennem samspil med andre. Vi opfatter barnet som medskaber af egen læring i rammer, de voksne er ansvarlige for.

Vi vil lykkes med vores arbejde gennem pædagogisk målsætning om læring, samarbejde, tolerance, mod, respekt og omsorg.

Vi tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan

 

Forudsigelighed og genkendelighed er de bærende elementer i løbet af dagen i Børnehuset, da det skaber tryghed og overskud. Vi har en fast struktur for dagen, men indholdet varierer. Barnet kan lettere navigere i en hverdag, hvor der er elementer, det kender til.

Værdier som fællesskab, næstekærlighed, respekt for det enkelte menneske, omsorg for hinanden og for naturen vægter vi højt i Sct. Norberts Børnehus – og i vuggestuen. Vi prioriterer genkendelighed og struktur i vores hverdag, for at give børn og forældre mest mulig tryghed.

 

Om formiddagen holder vi samling. Her sidder vi ved bordene og får lidt brød og frugt. Her vælger børnene på skift en ting fra vores sangkuffert. Og så synger vi en sang om tingene.

Nogle dage vil vi dele børnene op i grupper, sådan at de små kan lege på stuen og de store kan komme ud og få nogle udfordringer.

De store kan også besøge børnehaven, så de kan vænne sig til børn og voksne på Musvit- og Svalestuerne.

Vi vægter højt at komme udenfor med børnene, om det er på vores egen eller børnehavens legeplads. Eller det kan være at vi går en tur.

Vi laver forskellige aktiviteter for, at børnene får kreative, sproglige, motoriske oplevelser hver uge. Sådan at vi får alle de pædagogiske temaer i spil hver uge. Vi arbejder med Lille Ida, det handler om motorik og idræt og Fri for Mobberi, der styrker børnenes fællesskaber.

 

Barnet skal medbringe tøj, som passer til årstiden og i passende mængde i forhold til alder og behov. Husk at skrive navn på alt, I medbringer i Børnehuset.

Barnet får en kasse i garderoben til udetøj. Og en kasse på toilettet til skiftetøj, gerne 3 sæt tøj. Det er vigtigt at I jævnligt tjekker, om der er fyldt op med skiftetøj. Vi har en tavle på toilettet. Her kan I se ang. bleskift.

Gerne hjemmesko med skridsikker bund.

Der må ikke være plastikposer i garderoben. Og ingen snøre i hættetrøjer og jakker. Af sikkerhedsmæssige grunde må børnene ikke tage legetøj med hjemmefra, da vi ikke kan tjekke det for batterier, snøre og andet.

Husk, at skrive navn i alt der medbringes i Børnehuset.

 

Bleer får barnet her hos os. Og vi har soveposer til at sove i, både inde og ude. Jeres barn får en BAMSEVEN, fra Fri for Mobberi. Den skal blive i Lærkereden.

 

Vi vil bede Jer om at ringe til os på mobilnr. 2121 6610, hvis barnet holder fri eller er syg.

Vi vil gerne vide, når jeres barn holder ferie- eller fridage. Vi laver altid et opslag i forbindelse med ferie, hvor I kan skrive jer på.

 

På stuen får jeres barn en kontaktpædagog, som står for opstartssamtalen, 3 månederssamtalen og overleveringssamtalen. I kan selvfølgelig ALTID komme til alle voksne på stuen. Ved 3 månederssamtalen taler vi om, hvordan det går med Jeres barn.

Overleveringssamtalen: Her mødes I med kontaktpædagogen fra vuggestuen og kontaktpædagogen i børnehaven. 1 måned inden børnehavestart har vi  indkøring på den nye børnehavestue.

 

Som kommende barn i Lærkereden, tilbyder vi dig at starte i ”Legestue” de to sidste onsdage fra 9.00 til 10.00 i måneden inden vuggestuestart. Det betyder, at du og din far/mor kan komme og lege med os. Her kan I lære huset, de andre børn og voksne at kende. I kan mærke atmosfæren og langsomt øve jer i at komme i vuggestue. Vi aftaler også et opstartsmøde, hvor vi kan planlægge din opstart i ”Lærkereden” og besvarer eventuelle spørgsmål. Det er ikke altid, at de voksne vil have tid til at tale en masse med jer, men I får alligevel muligheden for at fornemme, hvordan det er at gå i Lærkereden.

 

I Lærkereden fejres fødselsdage på stuen. Vi pynter op og synger for fødselsdagsbarnet. I må gerne medbringe noget hjemmefra, men der serveres ikke slik og sukker i vuggestuen. Det skal være hyggeligt at fejre fødselsdag i Lærkereden.

I forbindelse med fødselsdage, har den siddende forældrebestyrelse besluttet, at Jeres barn gerne må dele kage eller andet sødt ud i vuggestuen. Det er altid fint at kombinere det søde med det sunde. Især i vuggestuen.

 

I skal være hjertelig velkomne til at læse i vores dagbog, “Dagen i Dag”, som står ved tavlen på stuen. Vi har også Barnets Bog stående på stuen. Her indsættes der løbende fotos, tegninger m.m. I skal endelig sætte Jer og kigge i mappen sammen med Jeres barn.

På vores tavle må I meget gerne skrive, hvem der henter og hvornår barnet bliver hentet.

 

Maden til Lærkereden leveres fra kantinekøkkenet på Sct. Norberts Skole. Vi har en køkkenassistent til at gøre maden klar, så det ser lækkert ud til servering i Børnehuset. Vi bestræber os på, at kosten er varieret og ernæringsmæssigt korrekt sammensat. Børnene i Lærkereden spiser efter egne rytmer og behov. Spisningen ligger ca. mellem kl. 10.30 og 11.30.

Børnene får et varmt måltid om dagen. Er der rugbrød til frokost, så er der suppe eller andet varmt til eftermiddagsmad.

 

Samarbejdet mellem forældre og medarbejdere er en forudsætning for, at det bliver en god oplevelse at have sit barn i og være barn i Børnehuset.

Sammen med forældrene har vi ansvaret for barnets trivsel og udvikling. Forældrene er naturligvis de mest betydningsfulde for barnets opvækst og vi håber, at I, i valget af Sct. Norberts Børnehus, også vil være interesseret i vores pædagogiske arbejde og støtte op om arbejdet med bl.a. læringsmiljøer og Fri for Mobberi.

Specielt i Lærkereden er det vigtigt med den daglige overlevering mellem forældre og pædagoger.

Der er mulighed for indsigt og dialog gennem arbejdet i forældrebestyrelsen, men også ved at deltage i vores forskellige arrangementer.