Vilkår og Persondatapolitik Leverandører (enkeltmandsvirksomhed)

Hvis du er leverandør til os

Du er leverandør til os. Hvis din virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed, har vi modtaget en række personoplysninger om dig.

Efter persondataforordningens artikel 13 skal vi derfor give dig følgende oplysninger:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Modtagere eller kategorier af modtagere
 4. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 5. Opbevaring af dine personoplysninger
 6. Dine rettigheder
 7. Klage til Datatilsynet

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de informationer, som vi skal give dig.

Hvis din virksomhed derimod ikke er en enkeltmandsvirksomhed, vil du ikke være omfattet af persondataforordningen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Med venlig hilsen

SctNorberts Skole og Børnehus

 

1.  Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

SctNorberts Skole og Børnehus er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

SctNorberts Skole og Børnehus
Blegbanken 1b
7100 Vejle
CVR: 41346515
Telefon: 7583 5100

Mail: kontor@snsvejle.dk

2.   Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Køb og leverance af varer og ydelser fra din virksomhed

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Køb og leverance af varer og ydelser sker i henhold til den aftale, som vi har indgået med din virksomhed.
 • Opbevaring af aftalen og det tilhørende regnskabsmateriale sker i henhold til bogføringsloven.

3.   Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder, herunder SKAT og Virk.dk
 • Leverandører af forskellige IT-systemer og -værktøjer
 • Kunder, leverandører og samarbejdspartnere
 • Pengeinstitutter
 • Revisor

4.   Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

5.   Opbevaring af dine personoplysninger

En række af dine personoplysninger, herunder den indgåede aftale og øvrige relevante oplysninger, opbevares under hele samarbejdsperioden og i op til 6 år efter afslutningen af samarbejdet.

Regnskabsmateriale opbevares i op til 6 år.

6.   Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7.   Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.