Vilkår og Persondatapolitik Jobansøgere

Behandling af dine personoplysninger

Som følge af din jobansøgning har vi registreret en række personoplysninger om dig. Ifølge personforordningen artikel 13 skal vi give dig følgende oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Modtagere eller kategorier af modtagere
 4. Opbevaring af personoplysningerne
 5. Dine rettigheder
  Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
 6. Klage til Datatilsynet

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de informationer, som vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

SctNorberts Skole og Børnehus

 

1.  Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

SctNorberts Skole og Børnehus er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

SctNorberts Skole og Børnehus
Blegbanken 1b
7100 Vejle
CVR: 41346515
Telefon: 7583 5100

Mail: kontor@snsvejle.dk

 2.   Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Rekruttering af medarbejdere

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Indgåelse af en ansættelseskontrakt, jf. ansættelsesbevisloven

3.   Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Leverandører/udbydere af personlighedstest

4.   Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i indtil afslutningen af ansættelsesprocessen, hvilket typisk varer 1-3 måneder. Personoplysninger om de(n) person(er), som ikke bliver ansat, vil herefter blive slettet.

5.   Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

6.   Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.