Officielt

De officelle dokumenter for Sct. Norberts skole.

Skolens forældrekreds har valgt en certificeret tilsynsførende til at føre tilsyn med skolen.

Forældrekredsen har valgt cand. pæd. Anna-Marie Højgaard Hansen som tilsynsførende frem til 31. marts 2019.

Den tilsynsførende giver en gang om året sin erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse, hvilket sker på det årlige forældrekredsmøde i januar kvartal. Den tilsynsførende vælges for to år ad gangen.

Her kan du se og downloade beskrivelser af prøver og evalueringer:

Afgangsprøver

Download beskrivelse af: Afgangsprøver 

Fagformål

Skolens elever går til folkeskolens 9.-klasseprøver og 10.-klasseprøve. Derfor følger vi også Undervisningsministeriet Fælles Mål for folkeskolen. I forbindelse med den sidste folkeskolereform blev Fælles Mål  forenklet, for at optimere brugervenligheden for læreren. I Forenklede Fælles Mål er elevens kompetence-, færdigheds- og vidensmål i de forskellige fag beskrevet. Nedenstående link fører til Undervisningsministeriets vidensportal om de nye Forenklede Fælles Mål.

Klik her

Nationale tests:

Sct. Norberts Skole deltager i de frivillige nationale test

Der afholdes test i efteråret efter følgende plan:

  • Dansk, læsning 2.kl, 4.kl, 6.kl, 8.kl
  • Matematik 3.kl, 6.kl
  • Engelsk 7.kl
  • Geografi 8.kl
  • Biologi 8.kl
  • Fysik/kemi 8.kl
  • Dansk som andetsprog 5.kl, 7.kl

Evaluering

Evaluering Sct. Norberts Skole forår 2017:

Download evaluering

Karaktergennemsnit

Download karaktergennemsnit

Overgang fra 9. klasse

Se gennemsnit

UVM 2017-2018

Alle tal fra undervisningsministeriet

Institutionsbestyrelsen består af:

Michael Köllner (formand), udpeget af Sct. Norberts Stiftelse pr. 1. april 2017

Dorte Ladegaard, valgt af forældrekredsen jf. vedtægternes § 3 pr. 1. april 2017
(Afløst af suppleanten Brit Bagger Thorsøe pr. 1. august 2018.)

Lars Christensen, valgt af forældrekredsen jf. vedtægternes § 3 pr. 1. april 2018

Anton Dorph-Petersen, udpeget af Sct. Norberts Stiftelse pr. 1. april 2018

Magdalena Szelag-Dall, udpeget af Sct. Norberts Menighedsråd pr. 1. april 2018

Flemming Meng, udpeget af Sct. Norberts Menighedsråd pr. 1. april 2017

Forældrekredsen har valgt cand.pæd. Anna-Marie Højgaard Hansen, Hedensted til certificeret, ekstern tilsynsførende ved Sct. Norberts Skole pr. 1. april 2017 til 31. marts 2019.

Kontakt os

Ring til kontoret på: 75 83 51 00