Officielt

De officelle dokumenter for Sct. Norberts skole.

 

Skolens forældrekreds har valgt en certificeret tilsynsførende til at føre tilsyn med skolen.

Forældrekredsen har valgt pædagogisk-administrativ konsulent i Vejle Kommune, Lars Jespersen, som tilsynsførende fra 1. april 2019.

Den tilsynsførende giver en gang om året sin erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse, hvilket sker på det årlige forældrekredsmøde i januar kvartal. Den tilsynsførende vælges for to år ad gangen.

Download skolens tilsynserklæring 21/22 v. Lars Jespersen

Udover det eksterne tilsyn gennemføres en intern evaluering, som giver et systematiseret overblik over undervisningens kerneområder og kvalitet.

De enkelte lærere gennemfører således løbende evalueringer af udvalgte, gennemførte undervisningsforløb, hvor der reflekteres over undervisningens mål og proces. På hjemmesiden offentliggøres udvalgte evalueringer fra henholdsvis humanistiske, naturfaglige og musiske undervisningsforløb. I skoleåret 2018-19 er følgende forløb udvalgt:

Matematik, indskoling

Idræt, mellemtrinnet

Tysk, udskoling

 

Fagformål

Skolens elever går til folkeskolens prøver i 8-klasser, 9.-klasse og folkeskolens prøver i 10.-klasse. Vi følger Undervisningsministeriet Fælles Mål for folkeskolen – både for de timetildelte fag og de timeløse fag som fx SSF-undervisningen.

Prøver i følgende fag

Karaktergennemsnit

Link til uddannelsesstatistik

Nationale tests:

Sct. Norberts Skoles elever tilbydes de obligatoriske og frivillige nationale test.

Link til Undervisningsministeriets side om de nationale test.

 

 

 

 

 

Institutionsbestyrelsen består af:

Stephan Michael Hoyos (formand), udpeget af Ansgarstiftelsen pr. 1. april 2022
Kirketoften 2
8700 Horsens

Pia Rytter, valgt af forældrekredsen jf. vedtægternes § 3 pr. 1. april 2023
Vedelsgade 115B, 2.
7100 Vejle

Mikael Denhardt Nielsen, valgt af forældrekredsen jf. vedtægternes § 3 pr. 1. april 2022
Raadyrvej 13
7100 Vejle

Magdalena Szelag-Dall, udpeget af Sct. Norberts Menighedsråd pr. 1. april 2022
Mylius Erichsensvej 5
7100 Vejle

Flemming Meng(Næst formand), udpeget af Sct. Norberts Menighedsråd pr. 1. april 2023
Jellingsvej 27
7100 Vejle

Forældrekredsen har valgt pæd./adm. konsulent i Vejle Kommune Lars Jespersen til certificeret, ekstern tilsynsførende ved Sct. Norberts Skole pr. 1. april 2023 til 31. marts 2025.