Pædagogisk profil

Alsidig udvikling i et fælleskab

I Sct. Norberts Skoles SFO arbejder vi bl.a. med barnets alsidige udvikling i et fælleskab, hvor trivsel og trygge rammer er en vigtig del af de pædagogiske redskaber til at udvikle og skabe det enkelte barn.

Dette gør vi ved:

  • at børnenes kreativitet, fantasi og nysgerrighed udfordres og udvikles, så de opnår selvtillid, selvværdsfølelse og empati
  • at børnenes lyst til at lære og fordybe sig understøttes og motiveres.
  • at børnene gives redskaber til at kunne håndtere modgang.
  • at der udvises respekt for det enkelte barn og barnets krav for oplevelser i grupper.
  • at børnene har en tryg hverdag.

Fokuspunkter:

  • Trygge rammer
  • Ros og anerkendelse
  • Fællesskab, trivsel, leg og læring
  • Muligheder for udfoldelse af egne kompetencer i vores aktiviteter

Sct. Norberts Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud til børnene fra kl. 6:30-8:00 samt fra kl. 12:05-17:00 alle ugens skoledage. Tilbuddet gælder for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Men også 4.årgang kan benytte vores tilbud. Vi arrangerer fire gange årligt SFO-aften for 3. og 4. årgang.

Førskolebørnene vil være en del af vores SFO i perioden april-juni.

Vi er ca. 200 børn i alderen 6 til 9 år. I dagligdagens aktiviteter og leg fungerer vi som en samlet og integreret gruppe, hvor børnene leger på tværs af klassetrin og aldersniveau.

Sct. Norberts SFO består primært af to enheder: Væksthuset og Mariahuset.

I Væksthuset er der muligheder for at bruge vores kreative værksted, systue og det store fællesrum til brætspil, bagedage m.v. Det er vores base, hvor man siger goddag og farvel.

Derudover er der Mariahuset, hallen, legepladsen og diverse klasselokaler, hvor der er mulighed for leg og udfoldelse. SFO´en har egne lokaler, men benytter også skolens andre faciliteter til diverse aktiviteter.

Vi tænker også på sæsonprægede aktiviteter. Når vi er hjemme, laver vi forskellige kreative aktiviteter, spiller spil og leger i gymnastiksalen. Vi gør meget ud af at planlægge og udføre aktiviteterne ud fra et samspil barn og voksen imellem.

I SFO´en er det relationerne og kendskabet til hinanden, der er en stor del af det pædagogiske arbejde, det gode børneliv og den gode hverdag. Det gode forældresamarbejde har stor betydning for vores arbejde med børnene, både i forhold til den daglige kontakt og barnets videre trivsel.

Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde i SFO vil være at skabe gode, trygge relationer til hinanden. Børnene skal være medspillere i egen udvikling, hvilket forudsætter tæt voksen-barn kontakt. Barnet skal være optimalt motiveret og tilpas udfordret i sin udvikling.

Det pædagogiske personale skal være den røde tråd i barnets dag. Det pædagogiske personale vil være såvel i SFO´en morgen og eftermiddag, men også i skoledelen. Vi tror på, at dette skaber en tryghed hos børnene, og der skabes et helhedssyn på barnet med fællesskab og trivsel i hånden.

De faglige, kreative og sociale kompetencer skal udvikles hele dagen. Bevægelse fremmer indlæringen og kreativiteten. De fysiske rammer giver muligheder for bevægelse, kreativitet og inspiration for børn. I løbet af året arrangerer vi forskellige temauger, det er bl.a. maleprojekter, musikprojekter og MGP.

Vi skal være en skole med lys i vinduerne. Vi vil udnytte de kreative, musiske, idrætslige muligheder og skabe endnu mere grobund for kreativitet på alle planer. Vi inddrager nogle af de store elever, hvis der skal laves de sejeste moves til musik osv. Vi skal se på og bruge alle muligheder, og SFO´en skal være et frirum for alle uanset kultur.

Vi bestræber os på at have et tæt samarbejde med Sct. Norberts Børnehus og øvrige daginstitutioner, der ønsker at være en del af Sct. Norberts SFO ift. kommende skolebørn.

Kontakt os

Ring til kontoret på: 75 83 51 00