Beskrivelse af fag

På Sct. Norberts Skole tilbyder vi følgende fag for vores 10. klasser, hvoraf nogle er holddelt mens andre er samlæst med en eller to lærere tilknyttet:

Dansk er et obligatorisk fag på 10. klasse (FS10) niveau. Undervisningen fører frem mod de tilsvarende prøver på hhv. FSA- og FS10-niveau. Faget er holddelt med ca. 17 elever i hver klasse, således at der er god tid til fordybelse og hjælp fra læreren.

Matematik er også obligatorisk i 10. klasse (FS10). Undervisningen fører frem mod de tilsvarende prøver på hhv. FSA- og FS10-niveau. Faget er holddelt med ca. 17 elever i hver klasse, således at der er god tid til fordybelse og hjælp fra læreren.

Engelsk er, ligesom dansk og matematik, holddelt med ca. 17 elever i hver klasse. Der er fokus på samtale og skriftlighed, og undervisningen fører hen imod enten FSA- eller FS10-prøven.

Temadage er et ikke-skemalagt fag, som både har et fagligt og socialt mål. Dagene bliver planlagt således, at man hver tredje uge har en hel dag til arrangementer som kan variere i forhold til indhold. Dagene kan have karakter af faglig fordybelse, fællesskabende sociale arrangementer og uddannelse- og virksomhedsbesøg. En ting er sikkert. Temadagene er spændende og lærerige.

Formålet med Innovations- og Iværksætterifaget er, at du lærer at tænke og handle kreativt og omsætte dette i praktisk innovation, hvor målet er at skabe konkret værdi for andre. Du oplever gennem undervisningen og praktisk arbejde med projekter, hvordan der interageres med andre i innovationsprocesserne. Herved bliver du opmærksom på din egen rolle i samspil med andre. Du får erfaringer med at navigere i kaos med projektværktøjer og kreative tænkemåder, som både kan anvendes i dit fremtidige arbejde med projekter og i dit personlige liv.

På Sct. Norberts Skole har vi en helhedsorienteret tilgang til læring. Vi ved, at læring ikke kun handler om boglighed, men at hjernen fungerer bedst, hvis krop og sind er i balance. Motion er derfor en naturlig del af hverdagen på skolen, og vi afsætter 3 lektioner i ugen til motion og bevægelse i skemaet. Faget Krop og Bevægelse er både et bevægelsesfag og et fag hvor du får viden om sundhed og kost.

Medborgerskabsundervisningen dækker over fagene samfundsfag, historie og kulturlære, og er et fag, hvor man tilegner sig viden for at kunne forstå og analysere aktuelle begivenheder i hverdagen. Forståelsen af, at du som individ er en del af et større fællesskab skabt af kultur, historie og samfund, er en stor del af faget. Medborgerskab har også til mål, at inspirere til aktivt at deltage som medborger i samfundet samt opbygge en forståelse for, at du lever i et samfund, der bygger på demokratisk tænkning.

Tysk er et tilbudsfag på 10. klasse (FS10) niveau. Undervisningen fører frem mod de tilsvarende prøver på hhv. FSA- og FS10-niveau. I tysk styrkes dine evner i både tale og skrift på en ide- og lærerig måde.

Fysik/kemi er også et tilbudsfag i 10. klasse (FS10). Undervisningen fører frem mod de tilsvarende prøver på hhv. FSA- og FS10-niveau. I fysikundervisningen får du styrket din viden om naturvidenskabens udvikling og fremskridt og oplever at afprøve teorier med interessante forsøg.

Musical

Kom ud over scenekanten i dette valgfag, som har til hensigt at kombinere sang, rytmisk sammenspil, dramatik og scenografi til en helhed i form af en musical, som opføres ved årets skolefest. Du må regne med at skulle bruge nogen tid ud over de to ugentlige skemalagte timer. Vi begynder i det små efter sommerferien og forløser årets arbejde til skolefesterne i februar. Har du lyst til at optræde med skuespil, sang, dans, musik eller arbejde med produktion af kulisser – så er musical noget for dig

Rytmisk sammenspil

Vi spiller rock, pop, disco, hip hop osv. Vi danner orkester og fremfører vores numre til forårskoncerten.
Det er selvfølgelig en fordel, hvis du kan spille på et instrument, men hvis du gerne vil f.eks. synge – og endnu ikke har prøvet det i en sådan sammenhæng, er det ikke et problem. Har du ambitioner om at lære at spille, og er du indstillet på ventetid ind imellem, finder vi sandsynligvis også tid til det.

Design og værksted

Vi arbejder med primært betonstøbning og træ. Har du mod på og lyst til at lære at lave noget i værkstedet, kan du f.eks. lære at dreje, støbe i beton eller andet håndværksmæssigt arbejde.
Du kan dreje en lysestage, en skål eller måske et ben til et lille bord. Pladen kan være støbt i beton eller være belagt med lækker finer. Mulighederne er mange. En ting er dog sikkert – vi vil lave flotte produkter, som selvfølgelig kommer med producenten hjem, når de er færdige.

Filmværksted

Hands-on filmproduktion, hvor I selv gør deres erfaringer med kameraet og klipper jeres egne film i små grupper.  Vi vil blive inspireret af filmeksempler fra professionelle film og knytte både story-telling og teknisk viden på jeres produktioner. Her kan du bl.a. arbejde med kortfilm, stopmotion og dokumentar.

24-timers idræt

24-timers idræt er et fag med fuld fart på. Vi mødes i valgfagsblokken og laver nogle indledende spil og øvelser frem mod 24-timers dagen. Her går det ud på at have et døgn med idræt, uden søvn kun afbrudt af spisepauser. Vi forsøger at bryde og skubbe grænser for hvad eleverne tror, de kan.

 

Kontakt os

Ring til kontoret på: 75 83 51 00