Beskrivelse af fag

På Sct. Norberts Skole tilbyder vi følgende fag for vores 10. klasser, hvoraf nogle er holddelt mens andre er samlæst med en eller to lærere tilknyttet:

Dansk er et obligatorisk fag på 10. klasse (FS10) niveau. Undervisningen fører frem mod de tilsvarende prøver på hhv. FSA- og FS10-niveau. Faget er holddelt med ca. 17 elever i hver klasse, således at der er god tid til fordybelse og hjælp fra læreren.

Matematik er også obligatorisk i 10. klasse (FS10). Undervisningen fører frem mod de tilsvarende prøver på hhv. FSA- og FS10-niveau. Faget er holddelt med ca. 17 elever i hver klasse, således at der er god tid til fordybelse og hjælp fra læreren.

Engelsk er, ligesom dansk og matematik, holddelt med ca. 17 elever i hver klasse. Der er fokus på samtale og skriftlighed, og undervisningen fører hen imod enten FSA- eller FS10-prøven.

Temadage er et ikke-skemalagt fag, som både har et fagligt og socialt mål. Dagene bliver planlagt således, at man hver tredje uge har en hel dag til arrangementer som kan variere i forhold til indhold. Dagene kan have karakter af faglig fordybelse, fællesskabende sociale arrangementer og uddannelse- og virksomhedsbesøg. En ting er sikkert. Temadagene er spændende og lærerige.

Formålet med Innovations- og Iværksætterifaget er, at du lærer at tænke og handle kreativt og omsætte dette i praktisk innovation, hvor målet er at skabe konkret værdi for andre. Du oplever gennem undervisningen og praktisk arbejde med projekter, hvordan der interageres med andre i innovationsprocesserne. Herved bliver du opmærksom på din egen rolle i samspil med andre. Du får erfaringer med at navigere i kaos med projektværktøjer og kreative tænkemåder, som både kan anvendes i dit fremtidige arbejde med projekter og i dit personlige liv.

På Sct. Norberts Skole har vi en helhedsorienteret tilgang til læring. Vi ved, at læring ikke kun handler om boglighed, men at hjernen fungerer bedst, hvis krop og sind er i balance. Motion er derfor en naturlig del af hverdagen på skolen, og vi afsætter 3 lektioner i ugen til motion og bevægelse i skemaet. Faget Krop og Bevægelse er både et bevægelsesfag og et fag hvor du får viden om sundhed og kost.

Medborgerskabsundervisningen dækker over fagene samfundsfag, historie og kulturlære, og er et fag, hvor man tilegner sig viden for at kunne forstå og analysere aktuelle begivenheder i hverdagen. Forståelsen af, at du som individ er en del af et større fællesskab skabt af kultur, historie og samfund, er en stor del af faget. Medborgerskab har også til mål, at inspirere til aktivt at deltage som medborger i samfundet samt opbygge en forståelse for, at du lever i et samfund, der bygger på demokratisk tænkning.

Tysk er et tilbudsfag på 10. klasse (FS10) niveau. Undervisningen fører frem mod de tilsvarende prøver på hhv. FSA- og FS10-niveau. I tysk styrkes dine evner i både tale og skrift på en ide- og lærerig måde.

Fysik/kemi er også et tilbudsfag i 10. klasse (FS10). Undervisningen fører frem mod de tilsvarende prøver på hhv. FSA- og FS10-niveau. I fysikundervisningen får du styrket din viden om naturvidenskabens udvikling og fremskridt og oplever at afprøve teorier med interessante forsøg.

Hvem er jeg og hvor står jeg i verden? Det er to spørgsmål som vi på Sct. Norberts Skole stiller i faget Religion og filosofi. For at kunne svare på disse spørgsmål, må man vide noget om de tanker og ideer som de store tænkere har haft. Et populært ordsprog siger, “Hvis man ikke kender fortiden, forstår man ikke nutiden og egner sig ikke til at skabe fremtiden”, Simone Weil (1909-1943). Derfor stiller vi skarpt på hvad forskellige religioner og filosoffer siger om livet og hvordan det kan leves, således at vi kan forstå hvor og hvem vi er nu, og hvor vi vil hen i fremtiden. Andre begreber i faget er etik, tro, teknologi, ondskab, verdensfred, mening, gridskhed, misundelse og meget mere.