Friplads

Søg om tilskud

Der er mulighed for at ansøge om tilskud til nedbringelse af skolepengebetalingen samt til betaling for førskole og SFO.

For at opnå nedsættelse af betalingen, skal man kunne dokumenteres sin økonomisk situation.

En bevilget friplads gælder kun for ét skoleår af gangen, der er altid en minimums betaling på 500 kr.

Ansøgningsskemaer om fripladstilskud til skolepenge og SFO vil blive tilsendt, så snart skolen modtager skemaerne fra Fripladsudvalget.