Friplads

Søg om tilskud

Der er mulighed for at ansøge om tilskud til nedbringelse af skolepengebetalingen samt til betaling for førskole og SFO.

For at opnå nedsættelse af betalingen, skal der kunne dokumenteres en alvorlig økonomisk situation, der er afgørende for, om barnet kan forblive i Sct. Norberts Skole.

En bevilget hel- eller delvis friplads gælder kun for ét skoleår.

Skolens bestyrelse vil være besluttende om hver enkelt ansøgning.

Ansøgningsskemaer om fripladstilskud til skolepenge og SFO vil blive tilsendt, så snart skolen modtager skemaerne fra Fripladsudvalget.