0. klasse

En god start

En god skolestart er af vital betydning for resten af dit barns skoleforløb. I Sct. Norberts Skoles 0 klasse lægges grunden til mange års skolegang, og det er her børnene gør de første erfaringer med skolelivet.

Første dag i 0. klasse er en stor dag for alle børn og deres forældre. For skolen er det en vigtig opgave at indfri de forventninger, som børnene og forældrene har, og det er her, at dit barns udvikling inden for de faglige, sociale og personlige kompetenceområder formes.

Der er ofte i lektionerne tilknyttet to uddannede pædagoger eller en lærer og en pædagog. Børnene modtager blandt andet undervisning i både dansk, matematik, idræt og musik. Her vil fagene så vidt muligt blive læst af deres kommende lærere i 1. klasse. Med det antal af voksne omkring sig oplever 0 klasse børnene på Sct. Norberts Skole derfor, at der er tid til den enkelte elev, og at alle børn udfordres optimalt.

I 0 klasse arbejdes der meget med trivsel, sproglig opmærksomhed, leg- og læring samt motorik og almen dannelse, hvor synlighed og struktur er i fokus, ligesom tryghed og omsorg for børnene er en naturlig forudsætning hos vores personale.

Skoledagen er fra 8.00 til 12.45, hvorefter eleverne kan fortsætte dagen i skolens SFO.