Børnehaveklasse

En god start

En god skolestart er af vital betydning for resten af dit barns skoleforløb. I Sct. Norberts Skoles børnehaveklasse lægges grunden til mange års skolegang og det er her børnene gør de første erfaringer med skolelivet.

Første dag i børnehaveklassen er en stor dag for alle børn og deres forældre. For skolen er det en vigtig opgave, at indfri de forventninger som børnene og forældrene har, og det er her at dit barns udvikling inden for de faglige, sociale og personlige kompetenceområder formes.

I alle lektionerne er der tilknyttet to uddannede pædagoger eller en lærer og en pædagog, ligesom børnene modtager undervisning i både dansk, matematik og musik af deres kommende lærere i 1. klasse. Derfor oplever børnehaveklassebørnene på Sct. Norberts Skole kontinuitet i overgangen mellem børnehaveklassen og 1. klasse, samt at der er tid til den enkelte elev, og at alle børn udfordres optimalt.

I børnehaveklassen arbejdes der meget med trivsel, sproglig opmærksomhed, leg- og læring samt motorik, almen dannelse, hvor synlighed og struktur er i fokus, ligesom tryghed og omsorg for børnene er en naturlig forudsætning hos vores personale.

Skoledagen er fra 8.00 til 12.45, hvorefter eleverne kan forsætte dagen i skolens SFO.

Kontakt os

Ring til kontoret på: 75 83 51 00