Historie

Vi har stolte traditioner

1905

Skolen grundlægges

1905

5. oktober grundlægger Pastor Josef Brems Sct. Hermann-Joseph Skole med ca. 15 elever. Tre Sct. Joseph Søstre underviser. Den 18. december er elevtallet 25.

1908

Den nye skolebygning

1908

Den nye skolebygning på Blegbanken indvies med 6 store klasseværelser. Bygningen er i dag en del af Sct. Mariakomplekset.

1924

Skolen skifter navn til Sct. Norberts Skole.

1924

1937

Ny skolebygning opføres

1937

Ny skolebygning opføres i præstegårdshaven med 7 klasser og i alt 125 elever.

1957

Ny skolefløj opføres

1957

Ny skolefløj opføres i præstegårdshaven med lokaler til skolekøkken, sløjdlokale og klasselokaler. Skolen har nu 160 elever.

1977

Skolefløjen i Fjellegade forlænges

1977

Skolefløjen i Fjellegade forlænges. Indeholder klasselokaler, lærerværelse, kontor og faglokaler. Skolen får overbygning og er nu fuld udbygget fra børnehaveklasse - 10. klasse. Skolen har nu 207 elever.

1984

Skolens nye idrætssale samt faglokaler til sløjd, billedkunst

1984

Skolens nye idrætssale samt faglokaler til sløjd, billedkunst og musik indvies

1990

Den tidligere lagerbygning for enden af Fjellegade indvies

1990

Den tidligere lagerbygning for enden af Fjellegade indvies efter en gennemgribende renovering som skolebygning for indskolingsklasserne. Udover klasselokaler indeholder bygningen et stort lokale til skolefritidsordningen.

2000

Sct. Norberts Stiftelse overtager Sct. Marias tidligere vaskehus

2000

Sct. Norberts Stiftelse overtager Sct. Marias tidligere vaskehus i 1999. Alle skolens bygninger får
navne, og den nyeste bygning, Mariahuset, der består dels af det tidligere vaskehus samt en ny bygning, indvies med 6 nye klasseværelser og kantine for de ældste elever. Skolen har samtidig fået en to-sporet overbygning. Skolen har nu 319 elever.

2004

Sct. Norberts Stiftelse køber den tidligere politigård, Blegbanken 2

2004

Sct. Norberts Stiftelse køber den tidligere politigård, Blegbanken 2. Tre etager udlejes til skolen.

2009

Mariasøstrenes Børnehave nedlægges

2009

Mariasøstrenes Børnehave nedlægges. I stedet opretter skolen samme sted en privat institution, der får navnet Sct. Norberts Børnehave.

2017

Der etableres vuggestue i forbindelse med børnehaven

2017

Der etableres vuggestue i forbindelse med vores børnehave. Sct. Norberts Børnehave skifter navn til Sct. Norberts Børnehus.

2018

Skoleledere gennem tiden

2018

1905 – 1922: Josef Brems, O.Præm.
1922 – 1931: Adolf Brems, O.Præm.
1931 – 1936: Theo Op de Coul, O.Præm.
1936 – 1937: August Druyts, O.Præm.
1937 – 1956: Frans Vervoort, O.Præm.
1956 – 1959: Edward Stappers, O.Præm.
1959 – 1974: Erling Tiedemann
1974 – 1976: Laurits Larsen (konstitueret)
1976: Tove Holtkamp (konstitueret)
1976 – 1995: Svenning Ravn
1995: Mogens Kjærgaard (konstitueret)
1995 - : Henrik Witzel Bech