Børnehus

Vi sætter fokus på det hele barn og alle barnets potentialer og kompetencer. Vi tilgodeser alle børns alsidige udvikling og giver barnet mulighed for at være medskaber af egen læring.

Det tværgående mål for alle temaerne, er at: ”Læringsmiljøet understøtter og drager omsorg for alle børns dannelse, læring, trivsel og udvikling i et fællesskab, hvor alle børn er betydningsfulde”.

Kontakt børnehus

Ring til Børnehus:  75 82 91 73