Takster Pr. 1. august 2023

SKOLEN

 • 0. klasse – 3. klasse: 1375,- pr. måned i 12 måneder
 • 4. klasse – 9. klasse: kr. 1525,- pr. måned i 12 måneder
 • 10. klasse samt øvrige afgangselever: kr. 1600,- pr. måned i 11 måneder
 • Der betales 11 rater for elever, der udmeldes ved sommerferiens begyndelse!

Moderation ved flere søskende:

 • For ældste barn betales fuld pris.
 • For næstældste barn betales 75%.
 • For 3. barn betales 50%.
 • For efterfølgende børn betales der ikke skolepenge.
  Skolens bestyrelse har besluttet, at de forældre, der allerede i skoleåret 2019-20 er omfattet af de tidligere regler, kan fortsætte med eksisterende ordning.
  Alle øvrige (også nuværende forældre, der får optaget barn nr. 3 på et senere tidspunkt) vil få moderation efter de nye regler.

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

 • Halv plads, 0. – 3. kl. (max. 12 timer pr. uge) 1175,- pr. måned i 11 mdr.
 • Fuld plads, 0. – 3. kl. 1425,- pr. måned i 11 mdr.
 • SFO 4. kl. (max. 12 timer pr. uge) 1225,- pr. måned i 11 mdr.
 • Ferie-SFO uge 27 i 2023 (dog mindst 10 tilmeldte) 800,-

Moderation ved flere søskende i skolefritidsordningen –
forudsat at børnene er biologiske søskende og har samme bopæls adresse (kun 0. klasse – 3. klasse)

 • Ved 2. og efterfølgende børn, halv plads -600,- pr. måned
 • Ved 2. og efterfølgende børn, fuld plads -650,- pr. måned

Det koster kr. 650,- at komme på ventelisten  Skolepenge opkræves via PBS. Ved manglende betaling træder skolens rykkerprocedure i kraft:
1. rykker: Den 15. i måneden
2. rykker: 8 dage senere
Ved et stort skyldigt beløb kan skolen se sig nødsaget til at udmelde eleven.
Udmeldelse: Hvis du melder dit barn ud, betaler du for løbende måned + 30 dage.
Proceduren ved udmeldelse er, at man sender en skriftlig udmeldelse til skolens kontor.

Gå direkte til ventelisten

_____________________________________________________________

Takster Pr. 1. august 2024

SKOLEN

 • 0. klasse – 3. klasse: 1450,- pr. måned i 12 måneder
 • 4. klasse – 8. klasse: kr. 1600,- pr. måned i 12 måneder
 • 9-10. : kr. 1700,- pr. måned i 11 måneder
 • Der betales 11 rater for elever, der udmeldes ved sommerferiens begyndelse!

Moderation ved flere søskende:

 • For ældste barn betales fuld pris.
 • For efterfølgende børn 75%.

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

 • Halv plads, 0. – 3. kl. (max. 12 timer pr. uge) 1250,- pr. måned i 11 mdr.
 • Fuld plads, 0. – 3. kl. 1500,- pr. måned i 11 mdr.
 • SFO 4. kl. (max. 12 timer pr. uge) 1300,- pr. måned i 11 mdr.
 • Ferie-SFO uge 27 i 2023 (dog mindst 10 tilmeldte) 900,-

Moderation ved flere søskende i skolefritidsordningen –
forudsat at børnene er biologiske søskende og har samme bopæls adresse (kun 0. klasse – 3. klasse)

 • Ved 2. og efterfølgende børn, 50%

Indskrivningsgebyr: kr. 650,-

Skolepenge opkræves via PBS.
Ved manglende betaling træder skolens rykkerprocedure i kraft:
Ved manglende betaling kan skolen se sig nødsaget til at udmelde eleven.

Udmeldelse: Hvis du melder dit barn ud, betaler du for løbende måned + 30 dage.
Proceduren ved udmeldelse er, at man sender en skriftlig udmeldelse til skolens kontor.

Gå direkte til indmeldelse