Takster Pr. 1. august 2024

 • Opskrivning på venteliste kr. 650,00
 • Elever der optages (får tilbudt en plads) til kommende skoleår i 0.- 7. og 10. klasse betaler ved accept af pladsen en måneds skolepenge. Beløbet modregnes i den sidste skolepengebetaling.
  Ved framelding af pladsen refunderes den forud betalte rate ikke.
 • Elever der er tilmeldt 10. klasse til kommende skoleår opkræves medio marts lejrskolebetaling.

SKOLEN

 • 0. klasse – 3. klasse: 1450,- pr. måned i 12 måneder
 • 4. klasse – 8. klasse: kr. 1600,- pr. måned i 12 måneder
 • 9-10. klasser   : kr. 1700,- pr. måned i 11 måneder

Der betales 11 rater for elever, der udmeldes ved sommerferiens begyndelse!

Moderation ved flere søskende:

 • For ældste barn betales fuld pris.
 • For efterfølgende børn 75%.

Manglende betaling af skolepenge kan medføre opsigelse af samarbejdet

UDMELDELSE
Hvis man melder sit barn ud, betaler man for løbende måned + 30 dage.
Proceduren ved udmeldelse er, at man sender en skriftlig udmeldelse til skolens kontor

 

ERSTATNING
Eleven skal resatte de skaber, som han/hun forvolder på skolens eller andres elevers ejendom.

FORSIKRING
Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af skolen og af ansatte.

Eleven bærer risikoen for:

 • Ejendele, PC, mobil m.m.
 • Ødelæggelse af skolens bygninger og inventar
 • Ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlig overfor (bold i ansigtet, knækket tand eller lignede)

 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

 • Halv plads, 0. – 3. kl. (max. 12 timer pr. uge) 1250,- pr. måned i 11 mdr.
 • Fuld plads, 0. – 3. kl. 1500,- pr. måned i 11 mdr.
 • SFO 4. kl. (max. 12 timer pr. uge) 1300,- pr. måned i 11 mdr.
 • Ferie-SFO uge 27 i 2023 (dog mindst 10 tilmeldte) 900,-

Moderation ved flere søskende i skolefritidsordningen –
forudsat at børnene er biologiske søskende og har samme bopæls adresse (kun 0. klasse – 3. klasse)

 • Ved 2. og efterfølgende børn, 50%

Indskrivningsgebyr: kr. 650,-

Skolepenge opkræves via PBS.
Ved manglende betaling træder skolens rykkerprocedure i kraft:
Ved manglende betaling kan skolen se sig nødsaget til at udmelde eleven.

Udmeldelse: Hvis du melder dit barn ud, betaler du for løbende måned + 30 dage.
Proceduren ved udmeldelse er, at man sender en skriftlig udmeldelse til skolens kontor.

Gå direkte til indmeldelse