Ud i verden

Sct. Norberts Skole arbejder med “Ud i verden”. Vi mener, det er vigtigt at oplyse vores elever om verdens mangfoldighed, forskellige kulturer og leveformer. Det er vigtigt, at vores elever lærer at danne holdninger og tage ansvar som aktive samfundsborgere.

Vores 8. klasse tager på lejrskole i Norden. Vi vil gerne styrke kendskabet til vore nordiske brødrelande, deres sprog og kultur og dermed styrke den nordiske dimension. Dette kommer også til udtryk i løbet af året i undervisningen på de forskellige klassetrin.

9. og 10. årgang indeholder lejrskoler i udlandet – dels til klosteret i Averbode, Belgien og en anden europæisk by. Begge disse ture afspejler vort arbejde med den internationale dimension, da eleverne møder og får viden om andre kulturer og leveformer samt får mulighed for aktivt og autentisk at bruge fremmedsprog.

Hvert år afholder vi Sprogets dag, hvor undervisningen foregår på eller om et fremmed sprog på alle klassetrin.

På skolen har vi en international aften/Foodfair, hvor vi smager på alle de kulturer, som er en del af Sct. Norberts Skole. De, der har lyst, medbringer en ret, som er typisk for det land, hvor man kommer fra. Det resulterer i et stort udvalg af spændende og lækre smagsprøver, som giver mulighed for spørgsmål, snak og hyggeligt samvær – samt en større bevidsthed om den mangfoldighed, som vores skole er beriget med.

Den 24. september har vi Sprogets dag, som en del af vort fokus på den Internationale Dimension på Sct. Norberts Skole, og denne dag handler det om sproget.

En hel dag underviser lærerne derfor på/om et andet sprog end dansk – eller har elementer med i undervisningen, hvor fokus på andre sprog kommer frem. Det kan også være elever eller forældre i klassen, som er 2-sprogede, bidrager den dag. Ideen er at sætte fokus på den internationale dimension med sprog i centrum i løbet af dagen.

Formålet med den internationale dimension på Sct. Norberts Skole er, at eleverne gennem undervisning, erfaringer og oplevelser, danner sig holdninger og opfattelser af, hvad der er andre folks livsbetingelser og levevilkår. Målet er, at eleverne får indlevelsesevne og bliver i stand til at foretage valg og udvise initiativ og handlekraft som aktive borgere i både det lokale samfund, men også set i den store globale sammenhæng.

Igennem hele skoleforløbet (0. – 10. klasse) skal fagenes internationale dimension styrkes. Det betyder, at eleverne skal have viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur- og samfundsforståelse.

På Sct. Norberts Skole ønsker vi at styrke elevernes bevidsthed om de fælles nordiske sproglige ligheder og den fælles demokratiske mentalitet, som kerne i den nærhed de nordiske lande har.

Gennem undervisning ønsker vi at åbne elevernes øjne for et sprog- og kulturfællesskab samt muligheden for at kommunikere med 20 mio. mennesker.

Et solidt fundament for nordisk forståelse er et samarbejde og etablering af en personlig kontakt igennem venskabsklasser.

Følgende fire punkter ser Sct. Norberts Skole som værende bærende i en forståelse og i et kendskab til de nordiske lande.

 • Sprog
  • Talte sprog
  • Lytte forståelsen
  • Læste sprog
  • Ordkendskab
 • Historie
  • Fælles historie
  • ”Den røde tråd” i forløbet fra fællesskab til individualitet
 • Kulturkendskab
  • TV/Film
  • Fælles kultur
  • Musik/Kunst/Design
  • Litteratur
 • Natur – forskelle og ligheder
  • Miljø – grøn profil
  • Geografi
  • Vedvarende energi

De fire ovenstående punkter ser vi som et middel til at opnå føromtalte styrkelse af bevidstheden, kendskabet og viden om de nordiske lande. På 6. årgang vil der være et tværfagligt emne om Norden som et fundament for det videre arbejde i 7. årgang.

Vi ønsker at betone disse fire nedenstående dimensioner, som kendetegnende for vores lejrskole i Belgien. Som det vil fremgå tænker vi specielt de tre første ind i en international kontekst.

 • Den liturgiske/kristne dimension
 • Den historiske dimension
 • Den sproglige dimension
 • Den sociale dimension

Det er vigtigt for os at få eleverne engageret i det daglige program for turen, enten ved at være fysiske aktive, eller ved at de står for nogle faglige aktiviteter.

Den liturgiske/kristne dimension understøttes via en indførelse i den katolsk kristne liturgi dels hjemmefra i Sct. Norberts kirke sammen med den katolske præst og dels via vores ”klosterdag” om søndagen i Averbode. Her følger vi de to andagter morgen og aften samt messen midt på dagen i klosterkirken.

Eleverne får under turen rundt i klosteret en indsigt i brødrenes liv, deres ordens historie, de kristne symboler og relationen til skolen. De møder bibelske billedmotiver og citater.

Under turens andre kirkebesøg vil denne indsigt blive udfordret og vi søger at skabe en sammenhængsforståelse hos den enkelte elev.

Den historiske dimension bliver under vores forskellige besøg inddraget igen og igen. Arkitekturhistorie og kunsthistorie bliver gentagne gange udfordret og evalueret. Belgiens historie som skueplads for konflikter og som handelscentrum belyses. Historisk set bevæger vi os fra middelalderens begyndelse til nutiden.

Den sproglige dimension bliver ganske givet mest udfordret når vi inviterer en håndfuld medbrødre på vores traditionelle ”munkeaften”. De didaktiske overvejelser bag aftenen går på at skabe en god nærværende dialog elever og brødre imellem. Dialogen foregår på engelsk og tager sit afsæt i dels den undren, der er udsprunget af samtaler i klassen inden afrejse, dels de spørgsmål, der måtte være kommet frem under turens første dage. Engelsklæreren forbereder eleverne hjemmefra samt den afsluttende tale til abbeden.

Tiden på egen hånd i byer som Antwerpen og Bryssel giver naturligvis også rig lejlighed til kommunikation, denne er dog helt for elevernes egen ”regning”. Turen afsluttes traditionelt også med at en eller flere elever takker vores vært, Abbeden, med en takketale på engelsk.

Den sociale dimension er, som ved mange af vores lejrskoler, af stor betydning, sammenhold og fællesskab er bærende elementer i opbygningen og det permanente fravær af WiFi og PC´er giver anledning til samvær via leg, sang og bevægelse.