Førskole

Overordnede målsætninger med førskoleforløbet

For børnehavebarnet er skolen en helt ny verden, og skridtet ind i skolelivet er stort og kan på mange måder virke overvældende for både børn og forældre. På Sct. Norberts Skole ønsker vi med vores førskole at skabe en naturlig og rolig overgang fra børnehaven til skolen, så børnene oplever skiftet så blidt og trygt som muligt.

Vi vægter gode relationer til barnet og også børnene imellem – relationer præget af omsorg og rummelighed samt gensidig respekt. Det kendskab til børnene, som de voksne opbygger i løbet af førskolen, danner udgangspunkt for en hensigtsmæssig dannelse af to 0. klasser.

Kontakten til forældrene er i fokus og vægtes højt. En åben dialog om det enkelte barn skaber grundlaget for et frugtbart og gensidigt samarbejde til gavn for børnenes trygge og gode skolestart.

Vi starter hvert år førskolen omkring 1. april og afholder åbent hus i februar

 

 

 • At øve og styrke nedenstående grundlæggende færdigheder, der er vigtige for børnene at have med sig, når de begynder i 0. klasse.
 • At styrke børnenes koncentration samt evnen til at modtage kollektive beskeder.
 • At de bliver mere selvhjulpne i form af at have ansvar for egne ting – f.eks. tøj, taske, madpakke, toiletbesøg.
 • At styrke børnenes tro på sig selv, egen nysgerrighed, fantasi, positive erfaringer med ny læring.
  • Den sociale kompetence: Mestre at indgå i fælleskaber, vise hensyn, inddrage andre i leg, udvikle evnen til konfliktløsning, give plads til forskelligheder.
  • Den sproglige kompetence: Udvidelse af ordforråd og begrebsverden, sætte flere ord på egne følelser, introduktion i bogstaver, tal m.m.
  • Den musiske kompetence: Kendskab til rim og remser, sang. Øge lysten til at gøre brug af forskellige rytmer og bevæge sig til musik.
  • Rumlig kompetence: Øge børnenes bevidsthed om omverdenen, mestre at begå sig blandt mange andre og i trafikken.
  • Logisk-matematisk kompetence: Styrke evnen til at tælle, kendskab til datoer, konstruere ting med fingrene, bygge Lego efter vejledninger, spille spil med mere.
  • Den motoriske kompetence: Styrke grov- og finmotorik, balance, koordinering og primære sanser.