Førskole

Overordnede målsætninger med førskoleforløbet

 1. At skabe positive relationer til børnene og børnene imellem inden opstarten i 0. klasse og skabe tryghed og fortrolighed med skolen/SFOen.
 2. At gøre overgangen mellem børnehave og skole/SFO så blid som mulig.
 3. At gøre børnene fortrolige med flere voksenstyrede aktiviteter- både selvvalgte og ikke selvvalgte – samt at få kendskab til dags- og ugerytmer i form af dialog og ”ugeskemaer”.
 4. At få sammensat to 0. klasser på den mest hensigtsmæssige måde.
 5. At skabe gode relationer til forældre gennem dagligt og gensidigt samarbejde omkring børnene. Have en åben dialog, også hvis der er særlige behov eller udfordringer, vi skal være opmærksomme på.
 • At øve og styrke nedenstående grundlæggende færdigheder, der er vigtige for børnene at have med sig, når de begynder i 0. klasse.
 • At styrke børnenes koncentration samt evnen til at modtage kollektive beskeder.
 • At de bliver mere selvhjulpne i form af at have ansvar for egne ting – f.eks. tøj, taske, madpakke, toiletbesøg.
 • At styrke børnenes tro på sig selv, egen nysgerrighed, fantasi, positive erfaringer med ny læring.
  • Den sociale kompetence: Mestre at indgå i fælleskaber, vise hensyn, inddrage andre i leg, udvikle evnen til konfliktløsning, give plads til forskelligheder.
  • Den sproglige kompetence: Udvidelse af ordforråd og begrebsverden, sætte flere ord på egne følelser, introduktion i bogstaver, tal m.m.
  • Den musiske kompetence: Kendskab til rim og remser, sang. Øge lysten til at gøre brug af forskellige rytmer og bevæge sig til musik.
  • Rumlig kompetence: Øge børnenes bevidsthed om omverdenen, mestre at begå sig blandt mange andre og i trafikken.
  • Logisk-matematisk kompetence: Styrke evnen til at tælle, kendskab til datoer, konstruere ting med fingrene, bygge Lego efter vejledninger, spille spil med mere.
  • Den motoriske kompetence: Styrke grov- og finmotorik, balance, koordinering og primære sanser.

Kontakt os

Ring til kontoret på: 75 83 51 00