Fremtidsafklaring

10. klasse på Sct. Norberts Skole er et trygt og lærerigt bindeled til ungdomsuddannelserne. Du har mulighed for at forbedre dine adgangsgivende karakterer til uddannelserne i et positivt læringsmiljø, som vægter fællesskabet højt. Dannelse og modenhed er begreber, som er vigtige i et moderne samfund. Klasselærerne vil  sammen med dig lægge en plan for, hvad du skal forbedre for at nå dine uddannelsesmål. Sct. Norberts Skole har et godt samarbejde med UU-Vejle og giver mulighed for brobygning og praktikforløb i bestemte uger af året.