Fremtidsafklaring

10. klasse på Sct. Norberts Skole er et trygt og lærerigt bindeled til ungdomsuddannelserne. Du har mulighed for at forbedre dine adgangsgivende karakterer til uddannelserne i et positivt læringsmiljø, som vægter fællesskabet højt. Dannelse og modenhed er begreber, som er vigtige i et moderne samfund. I fag som Medborgerskab og temadage beskæftiger vi os med netop disse begreber, og i disse fag arbejdes der med fremtidsafklaring hos den enkelte elev. Der bliver lagt en plan for dit videre skoleforløb, når klasselærerne sammen med dig lægger en plan for, hvad du skal forbedre for at nå dine uddannelsesmål. Sct. Norberts Skole har et godt samarbejde med UU-Vejle og giver mulighed for brobygning og praktikforløb i bestemte uger af året.