Officielt

De officelle dokumenter for Sct. Norberts skole.

Skolens forældrekreds har valgt en certificeret tilsynsførende til at føre tilsyn med skolen.

Forældrekredsen har valgt pædagogisk-administrativ konsulent i Vejle Kommune, Lars Jespersen, som tilsynsførende fra 1. april 2019.

Den tilsynsførende giver en gang om året sin erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse, hvilket sker på det årlige forældrekredsmøde i januar kvartal. Den tilsynsførende vælges for to år ad gangen.

Download skolens tilsynserklæring 21/22 v. Lars Jespersen

Udover det eksterne tilsyn gennemføres en intern evaluering, som giver et systematiseret overblik over undervisningens kerneområder og kvalitet.

De enkelte lærere gennemfører således løbende evalueringer af udvalgte, gennemførte undervisningsforløb, hvor der reflekteres over undervisningens mål og proces. På hjemmesiden offentliggøres udvalgte evalueringer fra henholdsvis humanistiske, naturfaglige og musiske undervisningsforløb. I skoleåret 2018-19 er følgende forløb udvalgt:

Matematik, indskoling

Idræt, mellemtrinnet

Tysk, udskoling

Fagformål

Skolens elever går til folkeskolens eksamen i 9.-klasse og folkeskolens prøver i 10.-klasse. Vi følger også Undervisningsministeriet Fælles Mål for folkeskolen – både for de timetildelte fag og de timeløse fag som fx SSF-undervisningen. I forbindelse med den sidste folkeskolereform blev Fælles Mål forenklet, for at optimere brugervenligheden for læreren. I Forenklede Fælles Mål er elevens kompetence-, færdigheds- og vidensmål i de forskellige fag beskrevet. Nedenstående link fører til Undervisningsministeriets vidensportal om de nye Forenklede Fælles Mål.

Klik her

Afgangsprøver

De skriftlige prøver/eksaminer begynder i starten af maj måned og efterfølges af de mundtlige prøver/eksaminer i maj/juni måned.

I 9. klasse afholdes folkeskolens eksamen FP9 med 7 obligatoriske eksamener for hver elev:

Obligatoriske fag: 
Mundtlig og skriftlig dansk
Skriftlig matematik
Mundtlig engelsk
Mundtlig Fysik/kemi

Udtræksfag (to fag udtrækkes):
Skriftlig geografi
Skriftlig biologi
Mundtlig matematik
Idræt
Mundtlig kristendomskundskab
Mundtlig historie
Mundtlig samfundsfag
Skriftlig engelsk
Mundtlig eller skriftlig tysk

I 10. klasse afholdes folkeskolens prøve FP10 i følgende fag:

Obligatoriske fag: 
Mundtlig og skriftlig dansk
Mundtlig og skriftlig matematik  Fysik/kemi
Mundtlig og skriftlig engelsk

Tilbudsfag: 
Mundtlig og skriftlig
 tysk
Mundtlig og skriftlig fysik/kemi

 

Nationale tests:

Sct. Norberts Skoles elever tager de obligatoriske nationale test. Der afholdes nationale test i marts og april måned. Følgende årgange tager testene:

  • Dansk læsning 4.klasse, 6.klasse og 8.klasse
  • Matematik 6.klasse og 8.klasse
  • Engelsk 4.klasse og 7.klasse
  • Geografi 8.klasse
  • Biologi 8.klasse
  • Fysik/kemi 8.klasse

De nationale test bliver som udgangspunkt brugt af lærerne til at vurdere, om deres klasser lever om til de standarter der er foreskrevet af Undervisningsministeriet. Testene kan også anvendes til enkelte elever i forhold til skole-hjem samtaler, hvor det kan være et understøttende redskab til at tegne et fyldestgørende billede af elevens faglige status. Man kan som forældre altid bede om en gennemgang af de nationale test med den relevante lærer

Link til Undervisningsministeriets side om de nationale test.

Karaktergennemsnit

 

Institutionsbestyrelsen består af:

Stephan Michael Hoyos (formand), udpeget af Ansgarstiftelsen pr. 1. april 2022

Pia Rytter, valgt af forældrekredsen jf. vedtægternes § 3 pr. 1. april 2021

Mikael Denhardt Nielsen, valgt af forældrekredsen jf. vedtægternes § 3 pr. 1. april 2020

Magdalena Szelag-Dall, udpeget af Sct. Norberts Menighedsråd pr. 1. april 2020

Flemming Meng, udpeget af Sct. Norberts Menighedsråd pr. 1. april 2019

Forældrekredsen har valgt pæd./adm. konsulent i Vejle Kommune Lars Jespersen til certificeret, ekstern tilsynsførende ved Sct. Norberts Skole pr. 1. april 2021 til 31. marts 2023.