Værdigrundlag

Sct. Norberts Skole bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.

På Sct. Norberts Skole skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.

Sct. Norberts Skole ser det som sin opgave at vise respekt for den personlige værdighed hos medmennesket.

Sct. Norberts Skole er sig sin økumeniske opgave bevidst.

Sct. Norberts Skole skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.

På Sct. Norberts Skole skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.

Sct. Norberts Skole skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.