NORBERTS

et trygt sted at være

NORBERTS et trygt sted at være

Velkommen til en skole med trygge rammer, høj faglighed og plads til at være kreativ og lære sig selv at kende.

Sct. Norberts Skole er placeret i hjertet af Vejle. Vi er en traditionsrig skole, der har tilbudt undervisning og dannelse til tusindvis af børn og unge i mere end 100 år. Vi har store forventninger til skolens elevgruppe, og vi er meget stolte af elevernes store engagement i vores faglige og sociale liv.

I dag er skolen en moderne privatskole med plads til ca. 520 elever fra 0.-10. klasse.

Fagligheden prioriteres højt på skolen, og både elever og lærere er særdeles engagerede i at skabe et spændende, inspirerende og trygt undervisningsmiljø.

Som en naturlig del af skolens ånd er der stor fokus på trivsel for den enkelte. Eleverne er således i et forpligtende fællesskab, hvor der er plads til både faglig og personlig udvikling for alle.

En god og behagelig omgangstone er en selvfølge på skolen, og tryghed og nærvær sikrer et godt fundament til en værdifuld hverdag, hvor alle har lyst til og mod på til at deltage i undervisningen.

Sct. Norberts Børnehus har en vuggestue med 22 børn og en børnehave med 70 børn.

Velkommen til Sct. Norberts Skole – smukke rammer i historiske bygninger.
Mange venlige hilsener fra Dorte Svane Peschardt, Skoleleder

 

Sct. Norberts Kirke
Kirken er vores nærmeste nabo, og skolen er grundlagt med ønsket om at være en kristen skole.

Der er morgensang med Fadervor hver dag for alle skolens elever og ansatte. Vi går i kirke – både katolikker og protestanter – sammen og hver for sig. Desuden har vi særlige andagter i løbet af skoleåret, hvor elever og ansatte involveres mest muligt.

Op til højtiderne er det oplagt, at skoleandagterne handler om jul, påske og pinse. Anderledes er det før efterårs-, vinter- og sommerferien. Her er der mulighed for at beskæftige sig med forskellige temaer i den kristne tro.

Vores hensigt er at formidle den kristne tro på en vedkommende måde for vores elever.

Lilly Dalsgaard
Fmd. for Liturgiudvalget