Skoleliv og tro

Kirken er vores nærmeste nabo

Kirken er vores nærmeste nabo, og skolen er grundlagt med ønsket om at være en kristen skole. Kan man se og høre det i den praktiske hverdag?

Der er noget for øjet: I alle klasser hænger et krucifiks. På gangen ved kontoret står en skulptur, som forestiller Sct. Norbert. Til jul pynter vi alle skolens vinduer med papirklip, der handler om Kristi fødsel.

Der er morgensang med Fadervor hver dag for alle skolens elever og ansatte. Vi går i kirke – både katolikker og protestanter – sammen og hver for sig. Desuden har vi særlige andagter i løbet af skoleåret, hvor elever og ansatte involveres mest muligt.

Op til højtiderne er det oplagt, at skoleandagterne handler om jul, påske og pinse. Anderledes er det før efterårs-, vinter- og sommerferien. Her er der mulighed for at beskæftige sig med forskellige temaer i den kristne tro.

Hvem skal så vælge disse temaer? Det foregår i et samarbejde mellem skolens ledelse, en protestantisk præst, den katolske præst og fire lærere i et såkaldt Liturgiudvalg. Der vælges ofte et tema pr. skoleår, så det kan belyses ved tre andagter.

Vores hensigt er at formidle den kristne tro på en vedkommende måde for vores elever.

Lilly Dalsgaard

Fmd. for Liturgiudvalget

Kontakt os

Ring til kontoret på: 75 83 51 00