Sct. Norberts familien

Dem samarbejder vi med

Efter opfordring fra den katolske biskop i Danmark sender den katolske orden, Præmonstratenserordenen, to præster fra klosteret i Averbode i det nordøstlige Belgien til Vejle. Her grundlægger de i 1904 den katolske Sct. Norberts Menighed.

I 1905 grundlægges skolen af den samme orden, først med navnet Sct. Hermann Josephs Skole i bygninger på Blegbanken nærmest åen.

I 1924 indvies Sct. Norberts Kirke og samtidig skifter skolen navn til Sct. Norberts Skole