Praktiske oplysninger

Vi har samlet lidt praktiske oplysninger til Jer forældre, og håber at vi dermed umiddelbart får afklaret de fleste af dagligdagens mange spørgsmål.

Ved at benytte dig af nedenstående links finder du hurtigt rundt blandt de mange informationer.

Kontorets åbningstider:

Alle skoledage 7:50 – 14:30

Telefonnumre:
Administration
75 83 51 00

Afdelingsleder Eva Qvist Knudsen
75 82 91 73

Lærkereden (vuggestue)
76 40 08 74

Musvitstuen (børnehave)
76 40 08 72

Svalestuen (børnehave)
76 40 08 73

Ørneborgen/Førskolen (børnehave)
76 40 08 75

SFO, Væksthuset
76 40 09 29

SFO, Mariahuset
76 40 09 29

Andre numre:

Fax
75 83 49 83

Bankkonto
reg.nr. 9402
Kontonr. 5102421

Admin.nr i undervisningsmin.
631 019

Indskrivning til børnehuset og skolen foretages løbende hele året. Du kan udskrive og udfylde et indskrivningsskema via Tilmeldingssiden. Skemaet kan indscannes og sendes til: kontor@snsvejle.dk eller sendes med brevpost til: Sct. Norberts Skole, Blegbanken 1B, 7100 Vejle.

Børn, der er fyldt 2½ år kan optages i børnehaven, men kan indskrives til vores venteliste fra fødslen.

Optagelsen sker efter anciennitet på venteliste, dog under hensyntagen til at søskende skal have fortrinsret.

I er naturligvis altid er velkomne til at kontakte os for en rundvisning

Udmeldelse
Udmeldelser skal ske med mindst 2 måneders varsel
Opsigelse eller udmeldelse af børnehuset sker med mindst 2 måneders varsel til den 1. i en måned til skolens kontor.

E-mails til kontoret: kontor@snsvejle.dk

Hjemmeside: www.sct-norberts-skole.dk

Opjustering af timetallet kan ske med dags varsel.
Nedjustering af timetallet skal ske med 2 måneders varsel.
Alle reguleringer skal ske ved direkte henvendelse til administrationen,

Sct. Norberts Skole, Blegbanken 1B,
tlf. 7583 5100,
email: kontor@snsvejle.dk

Se de gældende takster her

Overgange

Vuggestue/dagpleje –  Børnehave – Førskolen – SFO – Sct. Norberts Skole

Vi ønsker at udvise respekt for barnets hele liv og vil gerne have at billeder og anden dokumentation, følger barnet i overgangen fra vuggestue eller dagpleje til børnehave og i overgangen fra børnehave til skole. Vi sender personale med fra Børnehuset til førskolen for at sikre en god og tryg start i skolen. Vi har en overgangsgruppe fra vuggestuen til børnehaven, hvor der arbejdes med at sikre en god overgang.

Det er vigtigt for at have fokus på at skabe en naturlig overgang. Derfor har vi et tæt samarbejde mellem vuggestue/dagpleje, børnehave, førskole, SFO, skole og forældre.

Vores mål er

  • At skabe positive og trygge rammer for barnet og dets forældre
  • At skabe genkendelige, forudsigelige og sammenhængende hverdage
  • At skabe en tydelig sammenhæng mellem vuggestue/dagpleje, børnehave, førskole og skole
  • At skabe realistiske billeder af, hvad børnehave og skole er
  • At barnet og forældre får positive relationer og må opleve overgange så nænsom som muligt.

Mad er kroppens brændstof, som benzin er bilens brændstof.

Kostpolitikken er udarbejdet af:

Køkkenlederen, afdelingslederen og personalet og er godkendt af forældrebestyrelsen i Sct. Norberts Børnehus.

Mål:

  • At skabe glade og aktive børn, som trives både psykisk og fysisk.
  • At give børnene nærende og varieret kost.

Hvordan:

Kl. 6.30 til 7.30 får børnene tilbudt rugbrød, havregryn og cornflakes med skummetmælk.

Kl. 9.00 får børnene tilbudt rugbrød til vores morgensamling.

Kl. 11.00 får børnene middagsmad. 3 dage om ugen får børnene rugbrød, pålæg m.m. samt lidt lunt (fisk, kylling eller lign.) 2 dage om ugen får børnene varm mad i form af eks. grov pasta, kødsauce, kartofler, fisk og lign.

Kl. 13.30 får børnene tilbudt eftermiddagsmad f. eks. grovboller, frugt, pizzasnegle

Til middagsmaden får børnene skummetmælk og vand. Børnene har desuden adgang til vand i løbet af dagen.

www.altomkost.dkwww.arla.dk

Fødselsdage/særlige lejligheder:

Vi betragter disse dage som noget særligt for barnet. Slik, kage og lign. må medbringes i kombination med noget mættende. Vi henstiller til at der er en passende balance i mellem disse to ting og er bevidste om at begrænse mængden af det usunde.

Forløbet og menuen omkring fødselsdagene aftales altid med personalet på stuen inden afviklingen.

Du kan her få hjælp til at benytte Tabulex. Du kan downloade nedenstående link og følge vejledningen.
Tabulex – Forældre

Kontakt børnehus

Ring til Børnehus:  75 82 91 73