Praktiske oplysninger

Vi har samlet lidt praktiske oplysninger til Jer forældre, og håber at vi dermed umiddelbart får afklaret de fleste af dagligdagens mange spørgsmål.

Ved at benytte dig af nedenstående links finder du hurtigt rundt blandt de mange informationer.

Kontorets åbningstider:

Alle skoledage 7:50 – 14:30

Telefonnumre:
Administration
75 83 51 00

Afdelingsleder Eva Qvist Knudsen
75 82 91 73

Lærkereden (vuggestue)
76 40 08 74

Musvitstuen (børnehave)
76 40 08 72

Svalestuen (børnehave)
76 40 08 73

Ørneborgen/Førskolen (børnehave)
76 40 08 75

SFO, Væksthuset
76 40 09 29

SFO, Mariahuset
76 40 09 29

Andre numre:

Fax
75 83 49 83

Bankkonto
reg.nr. 9402
Kontonr. 5102421

Admin.nr i undervisningsmin.
631 019

Indskrivning til børnehuset og skolen foretages løbende hele året. Du kan udskrive og udfylde et indskrivningsskema via Tilmeldingssiden. Skemaet kan indscannes og sendes til: kontor@snsvejle.dk eller sendes med brevpost til: Sct. Norberts Skole, Blegbanken 1B, 7100 Vejle.

Børn, der er fyldt 2½ år kan optages i børnehaven, men kan indskrives til vores venteliste fra fødslen.

Optagelsen sker efter anciennitet på venteliste, dog under hensyntagen til at søskende skal have fortrinsret.

I er naturligvis altid er velkomne til at kontakte os for en rundvisning

Udmeldelse
Udmeldelser skal ske med mindst 2 måneders varsel
Opsigelse eller udmeldelse af børnehuset sker med mindst 2 måneders varsel til den 1. i en måned til skolens kontor.

E-mails til kontoret: kontor@snsvejle.dk

Hjemmeside: www.sct-norberts-skole.dk

Opjustering af timetallet kan ske med dags varsel.
Nedjustering af timetallet skal ske med 2 måneders varsel.
Alle reguleringer skal ske ved direkte henvendelse til administrationen,

Sct. Norberts Skole, Blegbanken 1B,
tlf. 7583 5100,
email: kontor@snsvejle.dk

Se de gældende takster her

Sct. Norbert Børnehus – Sct. Norberts Førskole – Sct. Norberts SFO – Sct. Norberts Skole

I Sct. Norbert ser vi børnenes overgange som en naturlig del af børnenes udvikling og vi ønsker et tæt samarbejde mellem børnehuset, førskole, SFO, skole og forældre.

Vores mål er:

 • At skabe positive og trygge rammer for børn og forældre.
 • At skabe genkendelige, forudsigelige og sammenhængende hverdage.
 • At skabe en tydelig sammenhæng mellem børnehuset, førskole og skole.
 • At børn og forældre får positive relationer og må opleve overgangen så nænsom som muligt.

                      Hvad sker der?                    Det betyder?

Barnet fødes I kontakter Sct. Norberts Skole på tlf.7583 5100 eller Børnehuset på tlf.7582 9173. I kan også selv finde indskrivningssedler på hjemmesiderne og indskrive barnet i vuggestuen/børnehaven og skolen. Barnet kommer så på vores ventelister.

Husk at Jeres barn skal indskrives begge steder

Ca. 2,6 til 3 år I får besked om barnet har en plads i børnehuset. I kontakter børnehuset for en rundvisning
Ca. 14 dage før startdato I får et velkomstbrev med praktiske oplysninger om bl.a. personale, stuevalg m.m.
Ca. 1 uge før barnet starter I kommer på besøg, hvor der sker en overlevering og vi har en dialog om indkøringen. I nogle tilfælde besøger dagplejen/ vuggestuerne børnehuset med barnet
Barnet starter i børnehaven Barnet tilknyttes en stue alt afhængig af alder og har en kort indkøring på ca. 2 dage
Fra april til august året efter
(f.eks. april 2017 til august 2018)
De ældste børn starter i Ørneborgen, hvor der laves skoleparatheds-aktiviteter.  Der vil være mange aktiviteter bl.a. gensidige besøg mellem børnehuset og skolen. Der afholdes også forældremøde og alle forældre tilbydes en førskolesamtale
April til juli Førskolen starter og pædagoger fra børnehuset følger med i førskolen. Der laves en overlevering mellem de to personalegrupper
August til …

 

Børnene starter i 0. klasse

 

Hvad kan vi, som forældre selv gøre?

 • Have en positiv tilgang til de overgange, som I oplever
 • Deltage i møder, arrangementer m.m. hvor I har mulighed for, at få diverse informationer, møder personalet og de andre forælder
 • Holde en åben dialog med personalet
 • Have tillid til at både børnehuset og skolen træffer beslutninger ud fra et faglige og helhedsorienteret perspektiv
 • Tale med jeres barn omkring overgangen
 • Støtte og opmuntre jeres børn. Langt de fleste børn kan mere end vi tror og de aflæser vores sindsstemninger
 • Støtte og bakke op om Sct. Norbert

Vi glæder os til at møde jer!

Sct. Norberts Børnehus, Sct. Norberts SFO og Sct. Norberts Skole

Mad er kroppens brændstof, som benzin er bilens brændstof.

Kostpolitikken er udarbejdet af:

Køkkenlederen, afdelingslederen og personalet og er godkendt af forældrebestyrelsen i Sct. Norberts Børnehus.

Mål:

 • At skabe glade og aktive børn, som trives både psykisk og fysisk.
 • At give børnene nærende og varieret kost.

Hvordan:

Kl. 6.30 til 7.30 får børnene tilbudt rugbrød, havregryn og cornflakes med skummetmælk.

Kl. 9.00 får børnene tilbudt rugbrød til vores morgensamling.

Kl. 11.00 får børnene middagsmad. 3 dage om ugen får børnene rugbrød, pålæg m.m. samt lidt lunt (fisk, kylling eller lign.) 2 dage om ugen får børnene varm mad i form af eks. grov pasta, kødsauce, kartofler, fisk og lign.

Kl. 13.30 får børnene tilbudt eftermiddagsmad f. eks. grovboller, frugt, pizzasnegle

Til middagsmaden får børnene skummetmælk og vand. Børnene har desuden adgang til vand i løbet af dagen.

Madpakker:

Forældrene er velkommen til at give børnene supplerende madpakker med. Indholdet af madpakkerne er forældrenes ansvar

Efter beslutning i forældrebestyrelsen må madpakkerne ikke indeholde slik, mælkesnitter, chokoladepålæg, kage og lign. samt sukkerholdige læskedrikke og drikkedunke. I tilfælde af at børnene har det med, vil vi kontakte de enkelte forældre.

Vi anbefaler at madpakkerne bl.a. kan indeholde frugt, grov kiks/brød, nødder, ost, figenpålæg. Derudover henviser vi til nedenstående links.

www.altomkost.dkwww.arla.dk

Fødselsdage/særlige lejligheder:

Vi betragter disse dage som noget særligt for barnet. Slik, kage og lign. må medbringes i kombination med noget mættende. Vi henstiller til at der er en passende balance i mellem disse to ting og er bevidste om at begrænse mængden af det usunde.

Forløbet og menuen omkring fødselsdagene aftales altid med personalet på stuen inden afviklingen.

Kontakt børnehus

Ring til Børnehus:  75 82 91 73