Hverdagen

Vores hverdag i Børnehuset

Børnehuset er normeret til 22 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Det er en gennemsnitsnormering, så der kan i perioder være færre eller flere børn. Børnene er fordelt på 3 børnehavegrupper og 1 vuggestuegruppe.

Lærkereden er til vuggestuebørn ½ til 3 år, Musvitstuen og Svalestuen til vores 3-4 årige børn og Ørneborgen er til vores 5-6 årige børn. Musvitstuen, Svalestuen og Ørneborgen arbejder på stuerne fra kl. 7.30 til 12.00 og så samles vi alle på den store legeplads kl. 12.00 – 13.30. Om eftermiddagen samles vi alle igen og der er mulighed for at lege på tværs af stuerne. Lærkereden har sin egen rytme.

Vores arbejde tager udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og den kontekst, vi indgår i.

I børnehuset er vi 1 afdelingsleder, 1 souschef, 8 pædagoger, 4 pædagogiske assistenter, 4 pædagogmedhjælpere, 1 køkkendame, 2 rengøringsdamer. Desuden har vi en pedel tilknyttet. Vi har i perioder medhjælpere ansat i tidsbegrænsede stillinger.

 

 

Vi har dagligt åbent:

Mandag:    6.30 til 17.00

Tirsdag:     6.30 til 17.00

Onsdag:     6.30 til 17.00

Torsdag:     6.30 til 17.00

Fredag:       6.30 til 16.30

 

 

Vi åbner i Lærkereden. Det betyder, at jeres barn skal afleveres ved lærkerne, hvis I møder i tidsrummet 6.30 – 7.15.

Det er muligt at få morgenmad fra 6.30 – 7.30. Vi serverer grød m. mos og smørklat, havregryn eller cornflakes.

Dagen starter med rolig leg på stuen for at tage hensyn til hinanden og give alle mulighed for en god start på dagen. Det giver børnene mulighed for at ”zoome sig ind på hinanden”. Der skal være plads til at starte dagen, på lige den måde, det enkelte barn har behov for.. Klokken 7.15 går alle børnehavebørnene på Svalestuen og 7.30 åbner alle børnehavestuerne.

 

 

Vores morgensamlinger er fra 9.00 til 9.30. Vi forventer, at barnet bliver afleveret inden 9.00 eller efter 9.30, da det giver det bedst mulige rum for læring, for de børn og voksne, der er i gang med samling, ikke at blive forstyrret.

Vi starter kl.9.00 og rammen for afleveringstidspunkt er sat for, at jeres barn kan få den bedst mulige start på dagen, med nærværende voksne, der har tid til at sige farvel, når I afleverer, og for at skabe ro og fordybelse til morgensamlingen. Så skal I have hjælp i forbindelse med afleveringen, er det godt at komme ca. kl.8.45.

Til morgensamlingen hjælper dagens barn med at tænde lys og vælge sang. Vi beder ”Den lille bøn”, Fadervor, synger og leger. Vi taler om dato, årstid og vejr. Alle får et stykke rugbrød med smør. De voksne laver introduktion til dagens aktiviteter. Børnene øver sig i at deltage i snakken ved at række hånden op.

Fokus for morgensamling:

 • Opmærksomhed på hinanden og oplevelsen af fællesskab
 • Fri for mobberi
 • Respekt over for hinanden
 • Genkendelighed og en samlet start på dagen
 • Vise hensyn og vente på tur
 • At børnene øver sig i at være i fokus og udvikle sig personligt
 • At børnene får en forståelse for tal, datoer og bogstaver
 • At børnene øver sig i at være stille og lytte til hinanden
 • Guide børnene i sociale relationer og spilleregler

Mandagens og fredagens morgensamlinger er for alle stuer i salen. Vi mødes alle kl. 9.00 og beder ”Den lille bøn”, Fadervor og synger. Vi slutter af med en fælles aktivitet f.eks. sanglege. Hensigten er, at barnet oplever, at de er en del af et større fællesskab og vi får en fælles oplevelse. Lærkereden deltager med de børn, de synes, det er relevant for.

 

 

Efter morgensamlingen starter dagens forskellige aktiviteter. I løbet af året sikrer vi, at vi kommer rundt om alle læreplanstemaerne gennem forskellige temauger. Der informeres herom på stuernes infotavler.

Fokus for aktivitet:

 • Børnene oplever voksenstyrede aktiviteter med fokus på specifik læring
 • Sikre at alle børn får mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter
 • Udvide børnenes mulighed for læring indenfor forskellige områder
 • Styrke børnenes koncentration
 • Styrke børnenes forståelse af kollektive beskeder
 • Guide børnene i sociale relationer og spilleregler

Dagens aktiviteter er med til at inspirere børnene i den frie leg. Vi vægter en vekslen mellem voksenstyrede aktiviteter og muligheden for fri leg. I den frie leg får børnene bl.a. mulighed for at bearbejde og afprøve den læring, de møder og mulighed for at bruge deres fantasi og indgå i forskellige mindre fællesskaber. Vi arbejder også med den læring, der finder sted i dagens øvrige gøremål, som toiletbesøg, borddækning og spise kultur.

 

 

Vi har et værksted som stuerne gør brug af på skift. Her er der mulighed for at lave alle mulige kreative aktiviteter.

 

 

Vi gør jævnligt brug af vores sal med børnene, idet mulighederne her er mange. Vi benytter salen til blandt andet bevægelsesaktiviteter i form af motorik, dans, rytme, massage, fysiske aktiviteter, samt fælleslege. Andre gange tages den i brug til eksempelvis teater, morgensamling og forældrearrangementer. I salen har vi et stort varieret sortiment af motoriske redskaber, vi gør brug af.

 

 

Vores udendørs tarzanbane giver mulighed for, at mange børn kan være i gang samtidig og lege mange forskellige typer lege. Den er sammensat af sjove og udfordrende legeredskaber, der giver en varieret motorisk træning hos børnene.

 

 

Det er også i løbet af formiddagen, at vi arbejder med sproget. Vi har fokus på sproget til samlingerne, men har mulighed for at arbejde mere intenst og individuelt med sproget i forskellige aktiviteter. Det kan være en lille gruppe børn, der laver mundmotorik eller en gruppe, der læser og snakker om en bestemt bog. Det kan være nogle, der spiller sammen eller nogle, der læser rim og remser.

Vi laver sprogtest med børnehavebørnene og tilrettelægger aktiviteter, der arbejder med de udfordringer testen må vise. Det er vigtigt med et godt forældresamarbejde, så I samtidig hjemme også arbejder med sproget.

 

 

Når børn er i naturen, udvikles krop og sanser, og deres nysgerrighed og følelser udfordres. Børnene udvikler respekt og forståelse for naturen, bliver fortrolige og oplever en glæde ved naturen. Derfor er vi ude i alt slags vejr og børnene oplever at blive beskidte, udforske og tilegne sig ny viden.

Alle stuer mødes på den store legeplads efter frokosten, hvor der bl.a. er mulighed for at klatre, grave, cykle og lege med naturens materialer som pinde, sten, blade, jord, sne, vand osv.

Vi har en stor legeplads med mange muligheder i form af træer, sansehave, bålhytte, kælkebakke, cykel- og mooncar bane, legehuse med mere.

Ved hver stue er der en lille legeplads, som børnene kan lege på om formiddagen. Vi arrangerer også ture ud af huset for, at børnene kan møde naturen forskellige steder.

 

 

Inden frokost skal alle vaske fingre og vi øver os i at stå i kø og vente på tur. Vi vægter at samles på stuen og skabe ro, inden vi spiser. Det gør vi ved højtlæsning, sang, massage og småsnak om dagen indtil nu. Imens hjælper et eller flere børn med borddækningen.

Dagens barn/børn præsenterer maden og drikke og vælger et bordvers. Herefter siger barnet ”Værsgo”, og vi spiser. Vi sidder i små grupper ved bordene og barnet har en fast plads, for at skabe genkendelighed og tryghed omkring måltidet.

Vi har fokus på følgende:

 • Dialogen mellem barn/voksen og barn/barn
 • At give udtryk for egne behov og ønsker, spørge om det barnet har brug for
 • Øve finmotorik med bestik
 • Selv tage mad og hælde vand eller mælk op i glasset
 • Sende mad videre til hinanden
 • Øve os i at smage på maden

Vi holder bordskik og venter på hinanden. Vi siger: ”Tak for mad” og spørger om lov til at gå fra bordet.  Alle rydder op efter sig. Hele måltidet foregår med vejledt deltagelse fra de voksne.

 

 

Når vi har spist, går vi på den store legeplads og nogen skal sove.

Det, at vi er ude hver dag, skaber større trivsel blandt børnene. Legepladsen er stor, og barnet får her mulighed for at lege på tværs af stuerne og skabe nye fællesskaber. Børnene lærer at vise hensyn og omsorg for hinanden f.eks. ved at trøste eller hente en voksen. Lærkereden planlægger for vuggestuebarnet.

 

Tiden på legepladsen er et rum, hvor børnene kan:

 • Udfolde sig
 • Lege
 • ”Gemme sig” – være et sted, hvor de voksne ikke kan se én
 • Være i andre sociale relationer
 • Øve sig i at løse konflikter
 • Bruge kroppen
 • Blive udfordret
 • Lære om naturen
 • Udfordres sansemotorisk
 • Øve sig i at være opmærksom på vejrforholdene, så overtøjet passer til vejret

 

 

Eftermiddagsmaden serveres klokken 13.30. Det kan være rugbrød med banan, ost eller pålæg. Det kan også være suppe, yoghurt, boller, pizzasnegl eller lignende. I kan hver dag læse dagens menu på tavlen i køkkenet.

 

 

Efter eftermiddagsmaden er der mulighed for at lege. Kl.15.00/15.30 går vi alle sammen på en af stuerne, og vi lukker børnehuset samlet. Her er der mulighed for forskellige aktiviteter eller lege, alt efter hvad børnene har lyst til. Når vejret er godt, kan det også være, at vi mødes på legepladsen og leger der.

 

Børnene afhentes løbende og vi siger pænt farvel og tak for i dag.

 

 

Kontakt børnehus

Ring til Børnehus:  75 82 91 73