Niveaudelt undervisning

I fagene, dansk, matematik og engelsk, bliver du undervist på et lille niveaudelt hold med ca. 17 elever i hver klasse. Således får du den faglige opmærksomhed og fordybelse, som er så vigtig. I andre fag er de to klasser samlæst – enten med en eller flere lærere.

På Sct. Norberts Skole er niveaudeling en naturlig del af overbygningen, og i 10. klasse prioriterer vi tanken om få elever pr. lærer i prøvefagene. Da mange af eleverne i 10. klasse kommer med vidt forskellige faglige kompetencer, er det vigtigt for din faglige udvikling, at du udfordres på netop det niveau, du er på.
Tiden taler for niveaudelt undervisning, og vi ser et betydeligt fagligt ryk hos alle vores elever efter kort tid.

Kontakt os

Ring til kontoret på: 75 83 51 00