Mellemtrinnet

Fagligt fokus og mere selvstændighed

4.- 6. klasse er skolens mellemtrin.
På mellemtrinnet oplever eleverne, at verden bliver større, og at undervisningen også fører dem ud i den omkringliggende verden. Her gøres eleverne gradvist mere og mere selvstændige og robuste. Der indføres flere forskellige fag, og der fokuseres fortsat på læring og trivsel i trygge rammer. I tværfaglige arbejdssituationer lægges der vægt på samarbejde i grupperelationer, vidensdeling og evnen til at fremlægge foran et publikum. Fagligt arbejder vi på, at eleven bliver i stand til at vurdere og bearbejde informationer og anvende dette til at øge begrebsverdenen.

På 5. årgang tager vi 5 dage til Skagen på lejrskole.