Indskolingen

Tryghed giver trivsel og læring

0.-3. klasse betegnes som indskolingen, og her er tryghed, genkendelighed og udviklende læring i højsædet.
I indskolingen arbejdes der med at få eleverne til at være en del af et fælles læringsmiljø. Fagligt lægges der især vægt på sproglig udvikling, matematisk og logisk tænkning, motion og bevægelse samt flere musisk/kreative fag. Igennem et skoleår arbejdes på tværs af klasser og årgange med fælles emner, og der arbejdes med vekslende undervisningsmetoder.
De faste rutiner er i høj grad med til at øge den tryghed, der giver trivsel og læring. Skolen prioriterer dobbeltlærerordning i alle timerne og bibeholder samarbejdet mellem skolepædagoger og lærere helt op til tredje klasse.

På tredje årgang tager klasserne på lejrskole til Øm i nærheden af Ry.