Årshjul

August

Første skoledag for 1.-10. klasse.

Andagt i kirken.

Første skoledag for 0. klasserne

September

Klasserne pynter fade med afgrøder, som bæres ind ifm. gudstjenesten. Efterfølgende bliver det spist/pynter i klassen.

Turen går til Averbode, hvor vi bor på Averbode Kloster, som skolens præst er uddannet på.  Endvidere besøger vi Antwerpen som huser Europas næststørste industrihavn og Bryssel, hvor bl.a. Europaparlamentet ligger.

Over hele Europa opfordres alle 800 millioner europæere til at lære flere sprog uafhængigt af kulturel baggrund. På Sct. Norberts Skole afholdes denne dag, da vi er overbevist om, at sproglig mangfoldighed er et redskab til at opnå større interkulturel forståelse og et nøgleelement i vores kontinents rige kulturarv.

Et nordisk læringssamarbejde for 8. klasserne, hvor eleverne mødes med andre nordiske skoleelever online for at opnå sproglige og kulturel forståelse på tværs af landene.

Oktober

Efter andagt i kirken afvikles motionsdagen som arrangeres af skolens 10. klasser

Skoleskemaet er brudt op, og eleverne arbejder fokuseret med forskellige temaer/emner.

November

Åbent Hus-dag for forældre til kommende førskolebørn

Skoleleder og personale fra førskole vil kort præsentere skolen.

I november tager 10. klasse på studietur til Rom, hvor vi vil gå i Cæsars fodspor på Forum Romanum, besøge Peterskirken, komme i audiens hos paven, men vi skal også opleve det moderne Rom som en af Europas store metropoler for moderne kultur og handel.

Dagen starter med optakt i gymnastiksalen, hvor årets tema forklares. Derefter mødes børnene i klasserne og klipper pynt efter årets tema.

Kl. 12 er der ”klippedags”koncert i gymnastiksalen.

December

5. klassernes piger går lucia rundt på hele skolen, mens drengene deler brød ud. (6. klasserne bager brødet i madkundskab)

4. klasserne laver krybbespil for egne forældre mm.

4. klassernes klasseråd sælger æbleskiver efter aftenforestillingen. Kantinen er til rådighed, og der er en opskrift i forældrehåndbogen.

4. klasserne opfører krybbespillet for skolens elever i kirken. Herefter er der dans om juletræet i idrætssalen.

Der er ikke mulighed for at overvære krybbespillet i kirken på grund af pladsforholdene.

Januar

Februar

0.-3. klasse slår katten af tønden i skoletiden.

Børnene forventes at møde udklædte.

Onsdag for 4. – 10.  klasse og torsdag for 0. – 3. klasse

Skolens teaterhold opfører en musical.

Efterfølgende fælles indmarch og børnedanse. Derefter middag og til slut børne­diskotek. Forældrerådet afholder amerikansk lotteri.

10. klasserne danser lanciers.

Billetter købes på webshoppen, og bordreservation foregår samme sted. Drikkevarer købes på stedet.

Husk penge til amerikansk lotteri.

Fredag i uge 6

Marts

Børnene får indsamlingsbøsser med hjem, og der samles ind i 2 uger til enten Caritas eller Folkekirkens Nødhjælp.

Børnene medbringer aflagt legetøj/bøger eller hjemmebag, som de sælger til hinanden. Indtægterne går til fasteindsamlingen.

Børnene skal give besked på forhånd, om de har brug for en bod. Skolen står for byttepenge og indsamling af fortjenesten hver dag.

Skoleskemaet er brudt op, og eleverne arbejder fokuseret med forskellige temaer/emner.

Marts / April

Ugen op til påske er der påskeforberedelser ved morgensang.

Gennemgang af påskens bibelske betydning.

Andagt

Hele skolen – fordelt på 2 hold.

April

Andagt

Hele skolen – fordelt på 2 hold

Førskolen starter

Maj

Lærerne og afgangseleverne er klædt ud og har vandkamp i skolegården. Der kastes med karameller.

Hele skolen samles på stadion og der konkurreres på tværs af klasserne i alsidige sportsaktiviteter

Juni

Primært de yngste klasser optræder med underholdning. Derefter kan man købe mad, frugt og lignende ved forældrerådets boder.

Husk penge til boderne

Vandkamp og sjov i skolegården

Sidste torsdag før sommerferien

Efter fotografering af afgangseleverne er der en kort andagt i kirken. Herefter translokation med taler og underholdning i idrætssalen

Alle afgangselevernes forældre inviteres.

Fredag før sommerferien

Eleverne møder til andagt i kirken. Herefter hygge i klasserne. Efter ca. 1½ time afsluttes med sang og afsked i amfiteatret.