Udskolingen

Klar til eksamen og ungdomsuddannelserne


7.-10. klasse, også kaldt udskolingen, har lokaler i Norberts Hus.
Overordnet arbejdes her med at gøre eleverne parate til at gå videre med den ungdomsuddannelse, der er den rigtige for dem. Vi stiller høje faglige krav, idet vores mål er, at alle får det fulde udbytte af netop deres evner. Samtidig er vi bevidste om, at teenagere kan have perioder med emotionel skrøbelighed, og derfor arbejdes der også i udskolingen med trivsel, som har til formål at give de unge mod til livet, mod til at drage omsorg for deres næste og modet til at forfølge deres drømme.
Undervisningen er i høj grad IT-baseret, og det forventes, at eleverne i overbygningen medbringer egen bærbar computer. Skolen stiller aflåselige skabe med opladningsmulighed.
Gennem flere udenlandsture og internationalt samarbejde forsøger vi at gøre eleverne godt rustede til at drage ud i den globaliserede verden.