Udskolingen

Klar til eksamen og ungdomsuddannelserne

7.- 10. klasse, også kaldt udskolingen, har lokaler i Norberts Hus.
Overordnet arbejdes her med at gøre eleverne parate til at gå videre med den ungdomsuddannelse, der er den rigtige for dem. Vi stiller høje faglige krav, idet vores mål er, at alle får det fulde udbytte af netop deres evner. Samtidig er vi bevidste om, at teenagere kan have perioder med emotionel skrøbelighed, og derfor arbejdes der også i udskolingen med trivsel, som har til formål at give de unge mod til livet, mod til at drage omsorg for deres næste og modet til at forfølge deres drømme.
Undervisningen er i høj grad IT-baseret, og det forventes, at eleverne i overbygningen medbringer egen bærbar computer. Skolen stiller aflåselige skabe med opladningsmulighed til rådighed.
Gennem flere udenlandsture og internationalt samarbejde forsøger vi at gøre eleverne godt rustede til at drage ud i den globaliserede verden.

På Sct. Norberts Skole samarbejder vi med TalentCampDK. TalentCampDK er for de af vores elever, som vil have ekstra faglige udfordringer, og som vil afsætte tid til faglig fordybelse i weekenderne – enten i fagene dansk, engelsk eller matematik.

Du kan læse mere om TalentCampDK her.

Fra skoleåret 18/19 har skolen uddannet tre trivselscoaches og en trivselskoordinator, som alle skal arbejde aktivt for, at de enkelte udskolingsklasser på Sct. Norberts Skole opnår den bedste trivsel muligt. Høj trivsel i klasserne bringer en masse gode effekter med sig. Under de tre værdisætninger MOD til at leve, MOD til at sige nej og MOD til at vise omsorg, følger vi MOT Danmarks gennemarbejdede program, som består af 3-6 besøg årligt pr. klasse med aktive øvelser, refleksioner og visualiseringer, som alle har til formål at føre til glæde og indsigt. Og effekten ses hurtigt med resultater, som taler for sig selv. Robuste unge, øget trivsel, høj faglighed, mindre mobning og mindre fravær er nogle af de resultater, som MOT-projektet skaber.

Læs mere om MOTDanmark her.